🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > osztály
következő 🡲

osztály (lat. divisio): 1. a korai Rómában (lat. classis, a 'flotta' szóból) hasonló társadalmi-gazdasági helyzetben levő személyek csoportja. Servius →Tullius kir. (ur. Kr. e. 578-534) Róma népét 6 ~ba (classisba) sorolta a legelőkelőbb polgároktól a legszegényebbekig (→proletár, →klasszikus). - 2. vagyontárgyakból, földből →osztozkodással kapott rész. A középkori magyar jogban a családi vagyon fölosztása. - 3. politikai szakkifejezés: érdekközösséget alkotó csoport, melyet más társadalmi csoportoktól föltételezett vagy tényleges ellentétek választanak el. Az ~elmélet megalkotói a →fiziokraták. Tőlük a társad. függőleges tagozódásnak elméletét átvették és kiterjesztették a →marxisták. Utópista társadalomelméletek célja az ~ nélküli társadalom. **