🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > országgyűlési ifjak
következő 🡲

országgyűlési ifjak, 1834. júl. 14.: nemesi származású, a liberális nemességet támogató jurátusok (jogászhallgatók) a reform-országgyűléseken. - Pozsonyban az ogy-en Kászonyi Dániel (1813-86), Lovassy László (1815-92), Madarász József (1814-1915), Pulszky Ferenc (1814-97), Szemere Bertalan (1812-69), Vukovics Sebő (1811-72) és mások a polg. jogok terjesztésére 1834. VII. 14: Társalgási Egyesületet alakítottak. Gyűléseiken fölolvasásokat és beszédeket tartottak, demokratikus és közt. szellemben, pol. tüntetéseket rendeztek az ellenzéki követek: Wesselényi Miklós (1796-1850) és Kölcsey Ferenc (1790-1838) mellett. V. Ferdinánd (ur. 1835-48) utasítására 1836. V. 22-30: elfogták az ~ vezetőit. →Kossuth Lajos lapjából, a Törvényhatósági Tudósításokból (1836. V. 15-1837. V. 7.) a közvélemény értesült erről, a vm-k az ifjak védelmére keltek, mire a lapot vm. jóváhagyás nélkül (törvénytelenül) betiltották, 1837. V. 5: Kossuthot is letartóztatták. 1837. II. 22: a kir. tábla (3 ellenszavazattal) védőügyvéd kizárásával, felségsértés vádjával Lovassy Lászlót (nem volt Társalgási Egyes. tagja) 10 é. börtönre ítélte, unokaöccse, Lovassy Ferenc büntetését fogságával kitöltöttnek vette, Tormásy János jurátust 1,5 é. (Budán töltendő), besúgójukat, Lapsánszky Jánost látszatra 10 é. börtönre ítélték, de Klein János néven Bécsben irodatisztnek alkalmazták. Bojtor Endre, Pázmándy Dénes, Pulszky Ferenc, Szemere Bertalan és Vukovics Sebő ellen is volt elfogatóparancs, de őket főispáni közbenjárás megmentette. 1839. I. 31: Wesselényit, az 1838-i pesti árvíz hősét 3 é. ítélték. 1840. V. 4: kir. utasításra Wesselényi Gräfenbergben kezeltethette szembaját, V. 10: Kossuth Lajos, V. 13: Lovassy László (a Spielbergből őrülten) szabadult. 88

25 év I:486. - Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837/39-iki hűtlenségi perének tört. kapcsolatban Wesselényi Miklós br. hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének tört-ével. Bp., 1913. - Rédei József: M. tragédia 100 év előtt. Lovassy László pere és rabságának titkos iratai. Uo., 1938.