🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Oros
következő 🡲

Oros, 1979-től közigazgatásilag Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: 1. plébánia az egri, 1993. V. 31-től a debrecen-nyíregyházi egyhm. nyíregyházi esp. ker-ében. 1220: már létezett. Tp-át Szt Péter tit-ra sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1745: alapították újra. Mai Szt Kereszt felmagasztalása-tp-át 1814: építették. Org-ját (1/4 m/r) 1948: Demény Imre készítette. Harangjait 1831: Johann Jüstel, 1925: 88 cm átm. a Harangművek Rt. öntötte. Anyakönyvei 1720-tól. Kegyura 1880: a Kállay család. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m., szl.; 1940: m. - Oldallagosan ellátja Nyíregyháza-Sóstóhegy pléb-t. - Filiái 2003: Nyírpazony, Nyírtura. - Plébánosai: Szarvas Sándor, 1751: Vilinyi Mátyás, 1762: Spáczai László, 1769: Szabó Tamás, 1778: Budaházy András, 1779: Rauch Antal, 1790: Boldizsár András, 1806: Gramantik József, 1809: Stipula József, 1812: Pardovits Imre, 1827: Bednárik Ferenc, 1835: Hubert József, 1852: Szlávik Mihály, 1875: Cserényi Mihály, Kállay Ákos, 1876: Szőgyén Jenő, 1882: Petrovits Gyula, 1900: Linner János, Gergelyffy Béla, 1912: Demeter István, 1913: Jávorek Elek, 1920: Herczeg Lajos, 1921: Lóránt József, 1926: Király Alajos, 1928: Terenyi László, 1931: Pongrácz Sándor, 1935: Rácz Pál, 1948: Németh Sándor, 1954: Fodor Károly, 1972: Kovács József, 1982: Papp János, 1994: Keresztes László. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 53 tanuló. - Kat. sajtója: 1997: Munkás Szt József Egyházközségi Híradó. Szerk. Móré Mihály, Mogyorósiné Makár Erzsébet. Megj. Sóstóhegyen negyedévenként. - 2. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm-ben, 1912: a hajdúdorogi egyhm. nyíregyházi esp. ker-ében. 1771: már létezett. Tp-át Szűz Mária Oltalma tit-ra sztelték, a mait 1854: építették. Harangjait 1926: 100 és 50 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai öntötték. 1992: a megrepedt harangot Gombos Lajos Őrbottyánban újraöntötte. Anyakönyvei 1945-től. Kegyura 1880: Dessewffy Kálmán gr. Anyanyelve 1880: m., rutén. - Filiái 2000: Nagyszállás, Nyírjes. - Parókusai: 1927: Legeza József, 1960: Seszták László, 1989: Verdes Miklós, 1995: Szabó Sándor, 2000 e. Szokira János. - Lakói 1840: 777 r.k., 774 g.k., 6 ev., 541 ref., 63 izr., össz. 2161; 1910: 1610 r.k., 1602 g.k., 746 ev., 661 ref., 136 izr., össz. 4755; 1940: 2992 r.k., 2294 g.k., 5 g.kel., 702 ev., 887 ref., 98 izr., 1 egyéb vall., össz. 6979; 1983: 1700 g.k. - 1948: 1 tanerős g.k. ált. isk-jában 50 tanuló. Keresztes László-Szabó Sándor

1. Gerecze II:759. - Patay 1982. - Soós I:440. - MKA 2000:450. - Schem. D-Ny. 2003:34, 180. - 2. Schem. Univ. 1842:605. (anyakönyvei 1771-től) - Schem. Hd. 1982:79. (1854: alapították) - Patay 1982. - MKA 2000:171.

Oros OSB apát   →Uros