🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > óbudai végzések
következő 🡲

óbudai végzések, 1290. szept. 1. körül: A VII. 23-i fehérvári koronázás után III. András kir. (ur. 1290-1301) Óbudán a főurak, főpapok és nemesek gyűlése után kiadta az ogy. végzéseit, melyben elrendelte az egyh-ak birtokjogai helyreállítását; megtiltotta a vm-k elidegenítését; orsz. méltóságok és várak külföldieknek, nem keresztényeknek, nem nemeseknek történő eladományozását; a báróknak méltóságaik bérbeadását, helyettesként v. bíróként nem nemesek alkalmazását; a vm. ispán bíráskodását 4 választott nemes bíráskodásához kötötte; megerősítette IV. Béla (ur. 1235-70) és V. István (ur. 1270-72) adományait; előírta IV. (Kun) László (ur. 1272-90) adományainak fölülvizsgálatát, jogtalan adományainak visszavételét; szabályozta a nemesek s az erdélyi szászok hadkötelezettségét, bíráskodási kiváltságait és adómentességét; biztosította a birtokaikból járó →hitbér és →leánynegyed, ill. a jószágvesztésre ítélt rokonuk jószágainak visszaváltását; szabályozta a nádor vidéki bíráskodását; eltörölte a IV. (Kun) László idején létesített vámokat; intézkedett a vámfizetés módjáról; elrendelte az újonnan emelt erődítmények lerombolását; döntött a jogtalanul lefoglalt birtokok visszaadásáról; meghatározta a tizedfizetés módját; megszabta a kiváltságlevelek kancelláriai árát; előírta, hogy bárók és nemesek évente tartsanak gyűlést Fehérvárt; intézkedett a →hatalmaskodások jóvátételéről, a hatalmaskodók megbüntetéséről; érvénytelenítette a kikényszerített adásvételeket. E végzéseket 1291. II. 22: Gyulafehérvárt a nemesek, székelyek és szászok gyűlésén Erdély számára is kiadta. 88

Horváth M. II:119. (1291. II. 22: Fehérvárra téve a gyűlést) - Kerékgyártó 1875:143. - Marczali 1896:600. (1291. II. vége) - Huber II:22. - Hóman-Szekfű II:32. - MTK I:181.