🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyenyedi protestáns zsinat
következő 🡲

nagyenyedi protestáns zsinat, 1563. ápr. 9.-12.: az erdélyi protestánsok egységesítését célzó, de megoszlását kiváltó zsinat. - Az erdélyi lutherizmus és a helvét kálvini irányzat egységesítésére hívták össze. 4 napi tárgyalás után a megyezés helyett az irányzatok véglegesen különváltak. Szapolyai János Zsigmond fejed. (ur. 1556-71) letett udvari papja, Alesius Dénes (1525-1577 k.) helyett a helvét irányzatú →Dávid Ferencet választották pp-ké. 1564. I. 4-11: a tordai ogy. a helvét irányzatot törvényesítette, a szászok lutheránusok maradtak. Ezután az erdélyi protestantizmus nemz. alapon (magyar = kálvinista, szász = lutheri) szerveződött tovább. 88

Kecskeméthy emlékkv. (Bp., 1934: Révész Imre: Kálvin az 1564-iki zsinaton) - Zoványi Jenő: A reformáció Mo-on 1565-ig. Bp., 1922.