🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyírbátor
következő 🡲

Nyírbátor, 1973: város, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.: 1. plébánia az egri főegyhm., 1993. V. 31-től a debrecen-nyíregyházi egyhm. nagykállói esp. ker-ében. A 9-12. sz: a nyírségi dombokra települt téli szállásokból falu fejlődött. 1279: IV. (Kun) László kir. (ur. 1272-90) a Gutkeled-nb. Berecknek és testvéreinek adta szolgálataik jutalmául. Tőlük ered a →Báthori család. ~ 1350 k. fejlett mezőváros. - A pléb. 1332: már létezett. Tp-át 1332 e. Szt György tit-ra sztelték. Báthori István erdélyi vajda a →kenyérmezei ütközet (1479. X. 13.) hadizsákmányából 1488 k. új, gótikus tp-ot épített, melyet temetkezési helyének is szánt. 1550 k. a földesúr, Báthori György ref. lett, s magával vitte a falu népét. A tp. ma is az övék. - A pléb-t 1718: alapították újra, tp-át 1725: szent. fel Angyalok Kirnéja tiszt-ére, plnosai minoriták lettek (elsőként →Kelemen Didák). Org-ját (1/7 m/r) 1895: Dangl Antal építette. Harangjait 1890: 77 cm átm. Hönig Frigyes, 1925: 87 és 57 cm átm. a Harangművek Rt. öntötte. Anyakönyvei 1723-tól. Kegyura 1880: a Károlyi család. - Filiái 2003: Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Piricse. - Plébánosai: 1950-ig minoriták. 1950: Duklai László, 1960: Farkas Sándor, 1991: Horváth János Ferenc OFMConv. - 1948: 2 tanerős r.k. ált. isk-jában 102 tanuló. - 2000. XI: ~hoz tartozik a 956. sz. Károlyi Sándor r.k. és ref. cserkészcsapat. - Kat. sajtója: 1995: Egyhközs. Értes. Szerk. a képviselőtestület. Megj. havonta. - 3. Az obszerváns ferencesek ktorát 1488 k. Báthori István erdélyi vajda (1479-1493) alapította. 1514: Dózsa György fölkelése idején és 1527 k. fosztogatták a ktort. 1516: a nagybányai őrséghez tartozott. 1535: 14 pap (köztük egy orgonista) 5 testvér és 1 növendék lakta. 1566: elhagyottá, majd romossá vált. - 4. Angyalok Királynéja minorita konvent és tp. 1717: Kelemen Didák kért a pp-től engedélyt a letelepedésre. →Károlyi Sándor gr. 1725: helyreállította a tp-ot 1744: új ktort épített. az atyák 1718: átvették a pléb. vezetését is. - A késő gótikus, egyhajós tp. hajója 4 szakaszos, szentélye keskenyebb, 3 szakaszos, 8/3 záródású, ÉK-i szögletében nyégyzetes toronnyal. Nevezetessége a →Krucsay-oltár. A régi szerzetsi kórus stallumai 2003: a ref. tp-ban vannak. - 1911. IX: 4 o-os gimn-ot nyitottak, 1921: az isk-t átvette az állam, megnyílt az V., majd a köv. években a VI. és a VII. o. 1925-től csak alsó 4 o-a működött, 1928. VI: megszűnt. 1950-89: a konventot megszüntették. - 4. g.k. parókia a hajdúdorogi egyhm. máriapócsi esp. ker-ében. 1921: alapították. Tp-át 1932: Krisztus Kir. tit-ra sztelték. Harangját 1921: (600 kg) Walser Ferenc öntötte. Anyakönyvei 1920-tól. - Filiája 2000: Nyírbogát. - Lakói 1840: 531 r.k., 56 g.k., 23 ev., 2032 ref., 136 izr., össz. 2778; 1910: 1506 r.k., 1048 g.k., 7 g.kel., 32 ev., 3724 ref., 1 unit., 1459 izr., össz. 7777; 1940: 2459 r.k., 2302 g.k., 13 g.kel., 48 ev., 5058 ref., 1899 izr., 29 egyéb vall., össz. 11.808; 1983: 1442 g.k., össz. 13.865; 1995: 3000 r.k., össz. 13.338; 2003: 2775 r.k., 3145 g.k., 5071 ref., össz. 13.433. - 1948: 5 tanerős r.k. ált. isk-jában 350 tanuló. Horváth J. Ferenc OFMConv-H.F.L.

MMRN 1883:16. - Gerecze II:757, 1176. - Szabó 1921:211. - Karácsonyi II:125. - Schem. El. 1942:29. - Entz Géza-Szalontai Barnabás: Nyírbátor. Bp., 1959, 1979. - Genthon 1961. II:216. - Patay 1965, 1982. - Művtört. Értes. 1966:196. (Baranyai Béláné: A ~i minorita tp. berendezése) - Schem. Hd. 1982:71. - Soós I:456. - Mészáros 1988:232. - TKMK 56. - Schem. D-Ny. 2003:37, 165.