🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Noé
következő 🡲

Noé (héb. 'nyugalom'; Ter 5,29: 'vigasztal'): pátriárka, az →ősatyák közül a tizedik (Ter 5. f.). - Kain utódai közül való, Szem, Jáfet és Kám apja (9,20-27). Az általános erkölcsi romlás közepette igaz és istenfélő ember volt (6,8-9), az Úr szavára megépítette a bárkát, melyben ő és családja (8 ember), s az élőlényekből egy-egy pár menekült meg a →vízözöntől (Ez 14,14.20; Sir 44,17). - Amikor a víz apadni kezdett, ~ kibocsátott egy hollót, majd egy galambot, hogy megtudja, van-e már valahol száraz terület. Mindkét madár visszajött. A másodszor eleresztett galamb a csőrében friss olajággal tért vissza. Kiszállván a bárkából, ~ oltárt épített az Úrnak, és égőáldozatot mutatott be (Ter 8,20); Isten szövetséget kötött vele, ennek jele a →szivárvány (9,17; Iz 54,9; Sir 44,18). - Földműves volt, ~ kezdett szőlőt telepíteni, s megtapasztalta a bor részegítő erejét. Szemre és Jáfetre áldást, Kámra átkot mondott (Ter 9,20-27). -

Az ÚSz számára ~ a hívő ember példaképe (Zsid 11,7), története az Emberfia második eljövetelének (Mt 24,37-39; Lk 17,26-27), a keresztségnek (1Pt 3,20), Isten igazságos ítéletének (2Pt 2,5) előképe. - Ikgr. Az óker. korban mint a halálból való megmenekülés jelképét ábrázolták: álló →orante a bárkában, fölötte galamb olajággal (dura-europoszi zsinagóga, 245/256; Domitilla-katakomba, szarkofágok). Tört-ének ciklikus ábrázolása a 6. sz-tól gyakori (Bécsi Genesis, 6. sz. 2. fele, Bécs, Nemz. Kvtár; Monreale, mozaik, 1180 k.; B. Gozzoli freskói, Pisa, Campo Santo). A 12. sz-tól minden nagy bibliában, krónikában és a monumentális műv-ben megtalálható (monrealei mozaik, 1580 k.; Michelangelo 3 képe a Sixtusi kpnában). A legfontosabb jelenetek: özönvíz, az Úr megparancsolja ~nak a bárka építését (Párizs, St. Chapelle üvegablaka, 13. sz.); a bárka építése (Vézelay, oszlopfő, 12. sz.); az állatok bevonulnak a bárkába (Verona, S. Zeno bronzkapuja, 12. sz.); a galamb visszatérése az olajággal (Róma, Domitilla katakomba freskója, 4. sz.); ~ hálaáldozata (Chartres, üvegablak, 13. sz.); ~ részegsége és szégyene (Michelangelo freskója, Róma, Sixtus-kpna). A késő kk-ban az egyes jeleneteket a keresztség és a keresztáldozat előképeként is ábrázolták. - A nagyvázsonyi asztalosok céhzászlóján szokatlan módon ~ képe látható a bárkával és egy fűrésszel (Szt József helyett ~ a védősztjük). →Noé bárkája **-T.I.

Sachs 1980:268. - BL:1333. - BS IX:1027. - Kirschbaum IV:611.