🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > metodizmus
következő 🡲

metodizmus: az →ébresztő mozgalom szellemében 1738: John →Wesley által alapított anglikán mozgalom. - Nevét az alapító által az oxfordi Szt Klub tagjai számára adott jámborsági és lelkipásztori módszerből, metodusból vette. Kialakulására a →pietizmus, a →herrnhutiak és az →arminianizmus volt hatással. Közösségei országonként szerveződnek, melyeknek maximum 20 tagját a pásztornak hetenként végig kellett látogatnia. Tagjai szabályos időközökben összejöttek igehirdetés és építő beszéd meghallgatására, imádkozni. A közösségeket ker-ekbe osztották, laikusokat és assz-okat is bevontak a pásztori munkába. 1740: megkezdték a nép okt-át és szoc. gondozását is. 1744-től a prédikátorok évenként konf-t tartottak, s az alapító halála után ez lett a ~ legfőbb irányítója. - A ~ nem tanításában, hanem gyakorlati módszereiben tér el az →anglikán egyháztól. Az ap. hitvallást elfogadják, de kötelező hitvallási formulájuk v. spekulatív teol-juk nincs. Szentségnek tekintik az Isten igéjét, s kálvinista fölfogásban a keresztséget és az úrvacsorát. A megkeresztelt gyermeket 10 é. korában kezdik oktatni, levizsgáztatják, s áldás keretében fölveszik a próbatagok közé. Az ev. konfirmációt nem ismerik. Később személyes döntés alapján veszik föl a kérelmezőt a rendes tagok sorába. - A ~ szerint a látható egyh-at a Lélek az egész emberiségben építi azokból, akik hiszik és szolgálják Krisztust. A vallási ellentéteket a gőgből és az önzésből származtatják, s az alázat és a kölcsönös szolgálatok révén akarják föloldani. Ezért buzgón támogatják az →Egyházak Világtanácsát és a nemz. ökumenikus mozgalmakat. A prot. egyh-ak tagjainak megkülönböztetés nélkül nyújtják az úrvacsorát. - Az alapító nem akart kiválni az anglikán egyh-ból, 1891: a ~ egyik ága mégis szabadegyh. lett. - 1766: kivándorló metodisták vitték a mozg-at É-Amerikába, ahol rendkívüli gyorsasággal terjedt, de az angliai mintától eltérően episzkopális egyházszervezetben. Az amerikai ág 1784: önállósult. - A ~tört-e során számos szakadás történt. 1932: különböző csop-ok egyesítésével létrejött a Metodista Egyház, majd 1968: ehhez további csop-ok csatlakoztak, létrehozván az Egyesült Metodista Egyházat (→metodisták).  **

Pallas XII:572. - Kriege Ottó: A methodizmus tört.  (Függelék: Funk Márton: A methodizmus Mo-on) Bp., 1920. - Wallrabenstein Jakab: Mi a ~? Uo., 1925. - LThK VII:369; 1993. VII:203. - NCE IX:735.