Magyar Katolikus Lexikon > M > marxizmus-leninizmus


marxizmus-leninizmus: a →marxizmus lenini értelmezése, továbbfejlesztése. - Leninnek az 1917-es oroszo-i bolsevik hatalomátvételben játszott vezető szerepe nagymértékben hozzájárult eszméinek elterjedéséhez. Az imperializmusról adott elemzésében megpróbálta megmagyarázni a kapitalizmus továbbélését. Szerinte a tőkés államok a megszerzett új piacok és nyersanyagforrások hasznából részesítették a hazai munkásosztály egy részét, s ezzel a kialakult munkásarisztokráciát eltérítették a forr-tól. Lenin úgy látta, a munkásosztály nem képes segítség nélkül megvalósítani a szocializmust, és ezért kifejlesztette a párt, egy hivatásos elit koncepcióját, amely vezetni fogja a harcot a kapitalizmus ellen, és a proletárforr. győzelme után gyakorolni fogja a proletariátus diktatúráját. - A ~t (összetevői: dialektikus és tört. materializmus, pol. gazdaságtan, tud-os szocializmus) 1950-89: a hazai főisk-kon és egy-eken kötelező (szigorlati) tantárgyakként, ill. 1945-89: szervezett pártoktatásként MDP Akadémia, Pártfőisk., Pol. Főisk. (3 éves) ill. 1957-89: minden állás betöltésére képesítő, tanulmányi szabadságot biztosító ~ Esti Egyetem keretében oktatták. Cs.I.-88