Magyar Katolikus Lexikon > M > magánmise


magánmise (lat. missa privata): a hagyományos szóhasználatban az a →szentmise, amit a pap egyedül, hívők részvétele nélkül mutat be. Fogalompárja a nyilvános mise (lat. missa publica), melyen hívők is részt vesznek. - A ~ ugyanúgy az ÚSz és az Egyh. hivatalos áldozata, mint a nyilvános mise. Bár a →liturgikus mozgalom és a II. Vat. Zsin. (1962-65) után nagy hangsúlyt kapott a hívők aktív részvétele a szentmisében, a ~ sem →magánájtatosság, hanem lit. cselekmény, akkor is, ha a pap egyedül, „csendesen” végzi. Ezért ajánlották korábban is a ~ megjelölés helyett a missa privatim celebrata ('egyedül bemutatott szentmise') kifejezés használatát. **

Radó I:353.