Magyar Katolikus Lexikon > M > Munkay


Munkay János (Nagyfalu, Árva vm., 1820. júl. 13.-Garamújfalu, 1890. márc. 6.): plébános. - 1837: szepesi egyhm-sként kezdte a teol-t. A 2. év után elhagyta a szem-ot és tanítani kezdett. 1849: a teol-t esztergomi egyhm-sként Nagyszombatban folytatta, 1850. VII. 16: pappá szent., Balassagyarmaton kp., 1853: Kékkő plnosa, 1864: alesp. 1870: Bussa adm-a, 1875: Garamújfalu plnosa. - Fm: Mennyei Nefelejts. Imakv. Bécs, 1854. - A bold. szűz, Isten anyja Máriának élete. Pest, 1854. - Istennek földi országa Eu-ban 1840 óta. 1-2. köt. Uo., 1855-56. - Jézus Krisztus Isten Fia s a világ megváltója kínszenvedésének és halálának tört. Balassagyarmat, 1858. (Tótul is) - A 89-ki elvek és a kerség. Besztercebánya, 1865. - A szentségek szentsége, azaz: az Istenember Jézus Krisztus valóságos jelenléte az oltári szentségben. Egri Lajos kz-a nyomán. Bp., 1874. - A szt angyalok tört., világkormányzási s embergondviselési szempontból. 1-5. köt. Esztergom, 1880. - Superintendens-e v. pp.? Uo., 1886. - Igaz-e, hogy mi kath-ok mindenben hátra vagyunk, s ha igen, mi ennek az oka. Uo., 1888. - Viribus unitis coelestibus. Uo., 1888. - Ártatlanok lilioma. Imakv. a ker. ifj. számára. Winterberg, é.n. - Jézus a világ megváltója. Imák. Uo., é.n. - Jézus legszentebb szíve az én oltalmam életemben és halálomban. Uo., é.n. - Mennyei aranykulcs. Imakv., a mennyei boldogságban részesülni kívánó ker. hívek számára. Uo., é.n. - Új rózsakert. Imakv. Uo., é.n. - Szerelmi lángok Jézus- és Máriához. Uo., é.n. - Égi kalauz a lelki épülés és áhitat terén. Imakv. Bp., 1890. 88

Zelliger 1893:342. - Némethy 1894:804. - Pallas XII:852. - Szinnyei IX:397.