🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mongólia
következő 🡲

Mongólia, Bügd Najramdah Mongol Uls, 1911-ig Külső-Mongólia: köztársaság Közép-Ázsiában. - Határai: Oroszo., Kína. Ter-e 1.566.500 km², főv-a Ulánbátor. Hiv. nyelve a mongol. A →mongolok 1206: →Dzsingisz kán alatt alkottak először birod-at, mely 1227: a Csendes-óceántól az Adriai-tengerig ért, de a hatalmas birod. már halálakor, 1227: 4 részre oszlott, majd sorra elvesztette a meghódított országokat. 1354: Perzsia szakadt el. 1360-1405: Tamerlan (Timur) egy időre feltámasztotta birod-át, de halálával az ismét szétesett. Utódai Perzsiában 1506-ig uralkodtak, majd 1525: Indiában alapították a nagymogulok birod-át, mely a 18. sz. elején szinte egész Indiára kiterjedt, s csak 1857: szűnt meg. A mongolokat 1368: Kínából, 1502: Oro-ból is kiűzték, de a Krím-fszg-en 1783-ig tartották magukat. 1668: a birod. maradványa Belső- és Külső-~ néven Kína része lett. Külső-~ 1911: független áll., Belső-~ Kína autonóm tart-a. Külső-~ 1921: alkotmányos monarchia, 1924: népközt. - A kerséget 1000 k. →nesztoriánusok vitték ~ba. A 13-14. sz: ferencesek kezdtek téríteni, de 1368: a Ming dinasztia (→Kína) ~ból is kiűzte őket. 1690: jezsuita vez. mellett a pekingi érs. missz. ter-e. 1785: a jezsuitákat lazaristák váltották föl. 1840: ap. vik-t szerveztek, melyet 1865: a scheutiak vettek át. Ulánbátorban 1922: önálló missz-t szerveztek. - Az államvallás a →lámaizmus volt. 1921: 767 láma-ktorban 100 ezer szerz. élt, 1936: már nem léteztek. 1953: vsz. már ker-ek sem voltak ~ban. 1950: 153 ezer kat-ból 1200 mongol, a többi kínai volt. 1997: 2.542.000 lakos (90% lámaista buddhista, 10% sámánhívő, muszlim, egyéb vall., kb. 7 ezer ker.). 88

Pallas XII:760. (s.v. Mongolország) - Zichy Jenő: K-i utazások a magyarság eredetének felderítése érdekében. 6. köt. Bp-Leipzig, 1905. - Hedin, Sven: Ázsia sivatagjain keresztül. Bp., 1902. -: Ázsia szívében. 1-2. köt. Uo., 1906. -: Pekingtől - Moszkváig. Uo., 1925. - Baráthosi-Balogh Benedek: Mongolok - berjátok. Uo., 1930. - Rátz Kálmán: ~, a Távol-K állama. Uo., 1938. - Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia. Uo., 1940. - Kozlov, P. K.: ~ és Kám. 3 é. ~ban és Tibetben 1899-1901. Uo., 1950. - LThK VII:549. - A mongolok titkos tört. Ford. Ligeti Lajos. Uo., 1962. - Bartha Antal: ~. Uo., 1965. - Napkelet felfedezése. Közread. Györffy György. Uo., 1965. - Molnár Gábor: Egymillió hős országa. Uo., 1966. - Hegyi Miklós: 4 hágó sziklavadonában. Uo., 1970. - Lőrincz Lajos: Mongol mitológia. Uo., 1975. -: ~ tört. Uo., 1977. - Messzi népek m. kutatói. 1-2. köt. Uo., 1978. - Földünk 1978:173; 2000:260. - NCE IX:1058. - Erdélyi István-Sugár Lajos: Ázsiai lovas nomádok. Régészeti expedíciók ~ban. Uo., 1982.