🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Migazzi
következő 🡲

Migazzi Kristóf Antal, gr. (Trient, Itália, 1714. okt. 14.-Bécs, 1803. ápr. 14.): bíboros-érsek. - Atyja, M. Vince Savoyai Jenő adjutánsaként harcolt Mo-on, majd kormánytanácsos lett. ~ a gimn-ot Trientben és Innsbruckban, a teol-t a CGH növ-eként Rómában végezte. Fölszent. után 1732: trienti, majd brixeni és alamóci knk., 1735: a borghettói Szt Lőrinc, majd a valsuganai Szt Egyed apátság c. priorja. IV. Károly (ur. 1711-40) a →Rota Romana Törvényszék auditorává nevezte ki, s rábízta a Bécs és Róma közti ellentétek megoldását. ~ olyan jól végezte feladatát, hogy 1755: Mária Terézia VI. Ferdinándhoz küldte követül Spo-ba. Közben D'Altsac bíb., mecheleni (Belgium) érs. spp-nek kérte, amihez XIV. Benedek p. (ur. 1740-58) hozzá is járult, s ~t karthagói c. érs-ké szent. ~ követi feladatai miatt Mechelenbe soha nem jutott el. 1756: Althann M. Károly pp. kérte spp-ül, ezért visszatért Bécsbe. III. 22: váci spp., Althann halála után VII. 19: váci mpp., de alig foglalta el IX. 26: székét, 1757. II: bécsi érs. lett. - 1761: a bécsi érsség mellett Mária Terézia ismét rábízta a váci egyhm. kormányzását. VI. 21: ~ Vácra jött, és →Canevale udvari építésszel újraterveztette a szegyh-at. XI. 23: bíb. Vácott új szem-ot épített, s vezetését varsói lazaristákra bízta. Nemesi konviktust is alapított, melyből később a →Theresianum alakult ki. A Vácra betelepedőknek oly kedvező föltételeket biztosított, hogy 4800 lakója 9060-ra sokasodott. Szívén viselte a közokt. ügyét, s az egész várost átfogó építési terv megvalósítása érdekében →Oswald Gáspár piar. építészre bízta a felügyeletet. Városépítésének olyan híre volt, hogy 1764. VIII. 27-IX. 1: Mária Terézia is ellátogatott Vácra. - ~ szembefordult II. József (ur. 1780-90) kormányzásával és egyhpol-jával. A cs. vsz. épp emiatt 1785. II. 10: elrendelte, hogy a főpapok csak egy javadalmat bírhatnak, s remélte, hogy ~ a gazdagabb váci széket választja. ~ azonban Vácról mondott le, hogy Bécsben jobban harcolhasson az Egyh-ért. - Kv- és kz-gyűjteményét Batthyány Ignác erdélyi pp-nek adta el, e gyűjt. lett a gyulafehérvári →Batthyáneum legértékesebb része. Vácra összegyűjtette az egyhm. ter-én föllelt róm. köveket, melyek közül később 400 a M. Nemz. Múz. birtokába került. Bécsben, a Szt István-dómban temették el. Verőcei nyaralója 1950 u. szoc. otthon lett. - Utóda Vácott 1757. IV. 26: Forgách Pál István gr., Bécsben 1803. VI. 20: Sigismund Anton Hohenwart. 88

Mendlik 1864:74. (1762-86: váci mpp.) - Gams 1873:384. (1762. IV. 19-1786: váci pp.), 322. (1757. V. 22-†1803. IV. 14: bécsi érs.) - Szinnyei VIII:1236. - Chobot II:624. - Lajtos József: Gr. M. K. A. váci ppsége. Bp., 1942. (dissz.) - Galla 1945:44. (1756. VI: váci processzusa) - MÉL II:202. (*Innsbruck, nov. 23., †ápr. 15.) - Schem. Vac. 1970:182. (*Trento)

Migazzi Miklós, Mikáci, Micatius (†1613 után): kinevezett püspök. - Egyszerű szülők gyermeke volt. 1591: zágrábi knk. és a sziszeki vár kapitánya, melynek védelmében kitüntette magát. 1593-1598. IV. 16: tinnini, 1598. IV. 16-VIII. 3: pécsi, 1598. VII. 15-1613: váradi cpp. és 1599-1609: jászói prép. Egyh. kinevezéseit a p. nem erősítette meg. 1600-04: a szepesi kamara elnöke s a kir. tábla főpapja. Bocskai István erdélyi fejed. (ur. 1605-06) Kassán elfogatta, Kereki várában töltött fogságából csak a bécsi béke (1606) után szabadult. Ekkor száműzték, 1609: kapott kegyelmet. Váradi ppségéről csak annyi adat maradt, hogy viselte e címet. Az utolsó híradás ~ról, hogy részt vett 1613: a pozsonyi ogy-en. - Utóda a tinnini széken 1600: Draskovics Mátyás, a pécsin 1698: Zalatnaky György, a váradin 1613: Telegdy János. H.L.-88

Schem. Qu. 1857:24. (48.); 1940:8. (45.) (s.v. Micatius) - Mendlik 1864:63. (s.v. Mikátius) - Schem. Zagr. 1870:XXVI. (337.) (s.v. Nicolaus Mikoc Mikacius) - Gams 1873:377. (43.) (s.v. Micatius), 385. (54.) (s.v. Mikáczy), 423. (1589-1600: Cserodi János a tinnini pp.) - Brüsztle I:410. (s.v. Miikáczy) - Matkovic 1887:LX. (543.) (1591: knk.) - Fraknói 1895:544. - Schem. Mv. 1896:90. (50.) (s.v. Mikacius) - Schem. S-K-S. 1902:10. (1589-1600: Cserody János a tinnini pp.) - Eubel III:298. - Bunyitay-Málnási IV:83. (1593: tinnini pp.; s.v. Mikáci) - Jászói névtár 1944:41. (s.v. Mikáczy)