Magyar Katolikus Lexikon > M > Merza


Merza Gyula, békésgyulai (Kolozsvár, Kolozs vm., 1861. febr. 25.-Kolozsvár, 1943. dec. 15.): múzeumigazgató. - 1879: éretts. Kolozsvárt. Kolozsvári, majd bécsi orvosegy. tanulm-ait betegsége miatt abbahagyta, birtokán gazdálkodással, egyébként turisztikával foglalkozott. Az Erdélyi Kárpát Egyes. szervezője, 1892: jegyzője, 1894: főpénztárosa volt. 1900: kinevezték a kolozsvári Népr. Múz. ig-jává. Turisztikai, népr. és armenológiai cikkeket írt; az Armeniában 95, másutt 180 örm. tárgyú cikke jelent meg. Minden örm. ügy támogatója, soknak kezdeményezője, mint 1905: a szamosújvári Örmény Múz-nak. - Fm: Úti emlékek a tavak országából. Kolozsvár, 1895. - A m. örm-ek ethnogrophiai hanyatlásának okairól... Szamosújvár, 1895. - A hazai örménység jövője. Kolozsvár, 1896. - Az örm. ppség. Uo., 1896. - Svájci képek. Uo., 1897. - A külf. népr. múz-okról. Uo., 1899. - Az örm. rítus m. missziójáról. Uo., 1901. (Veridicus álnéven; ol-ul is) - Az örm. kereszt. Uo., 1903. - Emlékirat a hazai örm. kat. egyh. főnökség helyreállítása ügyében. H.n., 1911. - Az örm. betelepülés tört. Vác, 1913. - Az EKE tört. Kolozsvár, 1930. - Ötven év a toll szolgálatában. Uo., 1935. (Teljes bibliogr-val) - 1903-08: az Erdély c. folyóir. szerk-je. - Álnevei: Sinapis, Ekefalvi; Araráti; M.Gy.; Za-la; Veridicus; Figyelő; Vándor. K.D.

Szinnyei VIII:1122. - Pallas XII:546; XVIII:251. - Armenia 1905:12. sz. (Mály István: ~ irod. munkássága) - Erdélyi lex. Nagyvárad, 1928:191. - Ellenzék 1943. XII. 16. (Végh József: Emlékezés a kolozsvári magyarság nagy halottjára) - Erdély 1944:1. sz. (Tulogdy János: ~) - Turisták Lapja 1944:1. sz. (S. B.: In memoriam ~) - MÉL II:192. - Gulyás 1956. - Gulyás XVIII:837.