Magyar Katolikus Lexikon > M > Merz


Merz, Ivan, B. (Banja Luka, Bosznia, 1896. dec. 16.-Zágráb, 1928. máj. 10.): tanár, a horvát ifjúság apostola. - Katonatiszt apja cseh, anyja magyar zsidó származású volt. A gimn-ot Banja Lukában végezte. Rövid ideig a wiener-neustadti katonai akad-n tanult, majd a bécsi egy-en tanárnak készült. 1916. III: behívták katonának, az olaszo-i frontra küldték. A háború szörnyűségei láttán Isten kezébe helyezte sorsát, és minden erejével a ker. tökéletességre törekedett. A háború után Bécsben, 1920-22: a párizsi Sorbonne-on folytatta tanulmányait, végül a zágrábi egy-en fil. dr. A zágrábi érs. gimnázium fr. nyelv és irod. tanára lett. Közben 1920: sorsdöntő negyvennapos lelkigyakorlatot végzett a mödlingi verbitáknál. Bekapcsolódott a Fiatal Horvát Katolikusok Ligája, majd a Sasok Horvát Ligája munkájába, s hamarosan ismertté vált mint az ifjúság apostola. Szorgalmazta a liturgikus megújulást, négy évtizeddel megelőzve a II. Vat. Zsin. irányelveit. A nehézségekhez a szüntelen imából, az Istennel való egységből merített erőt. A lelkek üdvössége leghatásosabb eszközének az Istennek felajánlott szenvedést tartotta, ezért minden testi-lelki szenvedését, majd fiatal életét is apostoli kezdeményezései sikeréért, szeretett „sasmadaraiértajánlotta föl. Tervét halála után Marica Stanković valósította meg, megalapítván Krisztus Király Munkatársnőinek Egyesületét. Sírja a zágrábi Jézus Szíve-bazilikában. - B-gá avatási eljárását 1958: kezdték meg. II. János Pál p. 2003. VI. 22: avatta b-gá Banja Lukában. **

Kniewald Károly: A lélek tűzharcosa. Merz Iván élete. Ford. Lémájer Béla. Rákospalota, 1941.