🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Martinovics
következő 🡲

Martinovics Ignác József (Domonkos) (Pest, 1755. júl. 20.-Buda, 1795. máj. 20.): a magyarországi jakobinusok vezére. - Kispolg. családból származott, 1771: belépett a ferences r-be, 1773. IV. 24: Baján ünn. fog-at tett. Budán 1775-79: bölcs-et és a teol-t végzett. 1778. X: pappá szent. 1779/80: Budán a vizivárosi ktor bölcs. és mennyiségtan tanára, 1780: a novíc-ok egy részével Brodba helyezték, 1781. VII: tábori lelkész Bukovinában. VIII: Csernovicba ment, ahol megismerkedett J. Potocki lengy. gr-fal, kinek kíséretében beutazta Eu. egy részét. 1782-83: Lembergben m. tanító, 1783. X. 17: a lembergi akad. h. tanára, melyet 1784. X. 21: egy-mé alakítottak, egy. r. tanár, X. 25: a bölcs. kar dékánja s a harlemi akad., majd a hessen-homburgi, müncheni, stockholmi és szentpétervári akad. r. tagja. 1788: a bécsi, 1791: a pesti egy. fiz. tanszékére pályázott eredménytelenül, II. Lipót (ur. 1790-92) udvari vegyésze és tanácsosa lett. A pol. előrejutás reményében bizalmas jelentéseket írt az uralkodó titkosrendőrségének vez-jéhez, elsősorban a v. jezsuiták, a felsőpapság és az arisztokrácia mozgolódásairól. A polg. átalakulás híveként a reformokat az uralkodótól várta, ezért pol. röpirataiban is a cs. pol. védelmezője. Kilépett a r-ből. 1792. IX. 29: szászvári apát s a kabinetiroda külügyi o-ának beosztottja, de I. Ferenc (ur. 1792-1806) még abban az évben elbocsátotta az udvari szolg-ból. Ekkor fordult figyelme a mo-i radikális értelmiség és a köznemesség felé. 1794: Reformátorok Társasága néven titkos szervezetet hozott létre a nemesi reformerek tömörítésére, a radikálisabb Szabadság és Egyenlőség Társasága a jakobinus eszmék híveit fogta össze. Céljuk a nemz. függetlenség kivívása, majd a reformerek félreállításával a teljes polg. átalakulás megvalósítása, forr. úton (→jakobinusok Magyarországon). - 1794. VII. 24: a bécsi jakobinus szervezkedés tagjaival együtt elfogták. Rendőrségi vallomása alapján a titkos társaságok ig-it és kb. 50 tagját letartóztatták, ~ot felségsértés és hazaárulás vádjával halálra ítélték, a Vérmezőn lefejezték. - M: Theoria generalis aequationum omnium graduum. Buda, 1780. - Tentamen publicum ex mathesi pura. Uo., 1780. - Systema universae philosophiae. Eszék, 1781. - Dissertatio physica de iride et halone. Leopoli, 1781. - Dissertatio de harmonia naturali. Uo., 1783. - Dissertatio de micrometro... Pest, 1784. - Dissertatio physica de altitudine atmospherae ex observationibus astronomicis... 1785. - Praelectiones phuysicae experimentalis. Leopoli, 1787. - Memoires philosophiques ou la nature dévoilée. Londres, 1788. - Physiologische Bemerkungen über den Menschen. St-Petersburg, 1789. - Oratio ad proceres et nobiles regni Hungariae... H.n. 1790. - Testament politique de l'Empereur Joseph II... Bécs, 1791. - Discussio oratoria in eos, qui in librorum censuram invehuntur. H.n. 1792. - Oratio pro Leopoldo II... H.n. 1792. - Status regni Hungariae... H.n. 1792. P.M.Zs.

Fraknói Vilmos: M. és társainak összeesküvése. Uo., 1880. - Szinnyei VIII:714. (*júl. 20.) - Fraknói Vilmos: M. élete. Bp., 1921. - Barabás Tibor: M. élete. Uo., 1945. - Századok 1950:212. (Kató István: A m. jakobinus mozg. néhány kérdéséről) - Benda Kálmán: A m. jakobinusok iratai. I. köt. Bp., 1952. - Fil. Évkv. II. Bp., 1956:231. (Makai Mária: M. fil-ja és a fr. materialisták világképe) - Mat. Lpk. 1956:277. (Szénássy Barna: ~ mat. munkássága); 1969:57. (Uő: ~ ezideig ismeretlen mat. ért-éről) - Benda Kálmán: A m. jakobinus mozg. tört. Bp., 1957. - Gondolat és szabadság. Bp., 1961:214. (Mátrai László: ~ fil. emlékiratai) - Termtud. Közl. 1963:510. (Szőkefalvi Nagy Zoltán: ~ mint kémikus) - M. Kémikusok Lapja 1964. (Uő: ~ vegyészeti munkássága) - Orvosi Hetilap 1964:2002. (Csillag István-Lengyel Endre: M. és az orvostud.) - M. Zemplén Jolán: A mo-i fiz. tört. a XVIII. sz-ban. Bp., 1964. - Orvostud. Közlem. 1966:277. (Katona Ferenc: ~ és a m. orvostud.) - Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. sz. Mo-on. Bp., 1980:624.