Magyar Katolikus Lexikon > M > Martinovich


Martinovich Sándor, SJ (*Ungvár, Ung vm., 1880. febr. 13.): plébános. - 1896. VIII. 13: lépett a JT-ba, a fil. és teol. dr-a. 1910. VII. 26: pappá szent. 1921: fölvették a veszprémi egyhm. lelkészének, néhány hónapig Barcson kp., 1921: kivándorolt az USA-ba, a connelsville-i (Penn.) Szt Imre-tp., 1927-31: a homesteadi Szt Margit-tp. plnosa. - M: Óvószer a liliomhullás ellen. Jordan után. Kalocsa, 1907. - Atheista-e a modern tud.? Bp, 1916. (Világosság felé. Apológiai füz-ek 2.) - Kereszténység és feminizmus. Pécs, 1918. - Modern vallásosság. Uo., 1918. - Egyh. és kultúra. Uo., 1918. - Egyh. és demokrácia. Uo., 1918. - Kerség és szocializmus. Uo., 1918. - Komoly szó a munkásokhoz. Uo., 1918. (Álnéven) - Úri morál. Uo., 1918. - Papi celibátus. Uo. 1918. - A zsidókérdés. Uo., 1918. - Új világ, régi hit. Uo., 1918. - Szebb jövő felé. Uo., 1919. - A páholy gondolatvilága. Uo., 1919. - Egyh. és állam. Uo., 1919. - Vallás és isk. Uo., 1919. - A klérus és a nép. Uo., 1919. - Vörös kommunizmus. Uo., 1919. - Álneve: Szalontai László. 88

Cat. SJ 1918:40. - JTÉ 1940:333. - Pilinyi 1943:136. (az USA-ban szolgáló veszprémi egyhm-s) - Török 1978:134. - Pfeiffer 1986:688.