🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Martin
következő 🡲

Martin Aurél (Móricföld, Temes vm., 1882. jún. 29.-Bécs?, 1957.): egyetemi tanár, plébános. - A középisk-t Temesvárt, a teol-t részben uo., Bpen, Innsbruckban és Fribourg-ban végezte, 1905. VI. 30: pappá szent., VII: Temesrékason kp. 1906. IX: Bakóváron adm., XII. Billéden, 1907. IX: Makón kp. 1908. XI-1914: a szentírástud-ok és a K-i nyelvek tanára a temesvári papnev-ben, 1914: a KPI-ben. 1917. VI. 25: „A zsidók tört. a róm. uralom alatt” tárgykörben a bpi hittud. kar mtanárává képesítette. 1918. X-1919. IV: és 1919. VII-1926. IV: a budai Szt Imre Koll. ig-ja. 1923. IX. 21-1935. VI. 30: a bpi egy-en az egyhtört. ny. r. tanára és tömpösi c. apát. 1925. XII. 29: p. prel. 1927/28: a hittud. kar dékánja, majd Kétegyháza plnosa, 1948: Mosdóson élt nyugalomban. - 1920: a SZIA I. o. tagja. - M: A formális fokok elmélete. Temesvár, 1910. - A 4. evang. szerzője. Uo., 1910. - Szt Pál. Élet- és jellemrajz. Bp., 1913. - A róm. kormányzás Júdeában Kr. u. 6-66. Uo., 1917. - A ném., osztrák és m. internáltak Svájcban. Uo., 1918. - XI. Pius p. őszentségének enc-ja Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni. Lat-ból ford., bev. Uo., 1923. - II. Lajos m. kir. követsége a worms-i birod. gyűlésen. Uo., 1926. - Magánosan a kanakok között. Írta Claude Renaudy. Ford. Uo., 1944. - Úsz-i Szentírás a Vg. szerint. Káldi György ford. nyomán átd., bev. és jegyz. Többekkel. Uo., 1944. T.E.

SZIA tagajánl. 1919:1. - Karczag 1932:715. - Schem. Csan. 1936:63. - Ki kicsoda? 1936:541. - Hermann-Artner 1938:563. - Pilinyi 1943:152.

Martin Péter, Szt Ágostonról nev., Piar (Kiskomlós, Torontál vm., 1847. okt. 5.-Vác, 1906. okt. 31.): gimnáziumi tanár. - 1865. IX. 8: lépett a r-be, 1867-68: Kecskeméten a gimn. 7-8. o-os tanulója, 1869-70: Kolozsvárt gimn. h. tanár, 1871: Nyitrán teol. tanuló, 1872: Vácott h. tanár, 1873-76: Szegeden a gimn. és a kir. kath. tanítóképző int. tanára. 1875. VIII. 28: sztelték pappá. 1881: Nagybecskereken, 1882: Nagykanizsán, 1883: Temesvárott, 1891: Bpen, 1895: Vácott gimn. tanár.- Írásai: Szegedi r.k. főgimn. értes. (1876: Az emberi lélek anyagtalansága és egysége); Nagy-becskereki r.k. főgimn. értes. (1881: Az állag fogalma az újkori philosophiában); Temesvári főgimn. értes. (1885: Az értelmi megismerés elmélete Aquinói szt Tamás nyomán, 1887: Az ember kedélyi élete); Bölcs. Folyóir. (1887-89: A szépség fogalma stb.) - M: Psychologia és logika. Középisk. használatára. Bp., 1897. 88

Szinnyei VIII:708. - Csillik-Gácser 1994:66. - Koltai 1998:249.