🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Manning
következő 🡲

Manning, Henry Edward (Totteridge, Anglia, 1808. júl. 15.-London, 1892. jan. 14.): bíboros érsek. - Anglikán bankár-kereskedő családban született. A középisk-t Oxfordban végezte. Apja politikusnak szánta, de ~ 1 évi hivatalnokoskodás után teol. lett. 1833: anglikán lelkésszé avatták. 1840-51: chichesteri anglikán főesp. Az →Oxford-mozgalom és H. →Newman hatására 1851. IV. 6: katolizált, VI. 14: N. →Wiseman bíb. pappá szent. Rómában a nemesi akad-n tanult tovább. 1857: a westminsteri szegyh. prép-ja. 1865: London érs-e, 1875: bíb. - Prédikációival sokakat megnyert a kat. egyh-nak. Az I. Vat. Zsin-on (1869-70) a p. tévedhetetlenség híveinek vezére volt. Harcolt a felekezeti isk-kért és a szoc. problémák megoldásáért is. - Művei m-ul: A Sztszék függetlensége. Ford. Molnár N. János. Bp., 1878. - Jézus szeretete a bűnbánók iránt. Ford. uő. Uo., 1878. - Bízzál Istenben. Ford. uő. Uo., 1878. - Korunk négy főhibája. Ford. uő. Uo., 1879. **

LThK VI:1364. - NCE IX:169.