Magyar Katolikus Lexikon > M > Malla


Malla, Ceferino Giménez, Pelé, B. (1861. aug. 26.-Barbastro, Spo., Aragónia, 1936. aug. 2.): lókereskedő, az első cigány származású keresztény, akit hivatalosan boldoggá avattak. - Családja vallási érzékenységére jellemző, hogy ~t még a születése napján megkereszteltették, és a nap szentjéről, Szt Zefirin pápáról nevezték el. Tanúvallomások szerint a család minden nap imádkozta a rózsafüzért. Felnőtt korában ~ magányosan katalánul imádkozott, ami arra vall, hogy kiskorában tanulta ezeket az imákat, mert a ter., ahol később élt, sp. nyelvű volt. 1880: beköltözött Barbastróba, ahol tanúk szerint 1900 k. jó ker-ként ismerték. Ezért 1903: egyik unokaöccsének keresztapja lehetett. 1912: rendezte korábbi kapcsolatát, és házasságot kötött Teresa Jiménezzel. Ettől kezdve egyre gyakrabban járt tp-ba, hamarosan naponta részt vett a szentmisén, imádkozta a rózsafüzért és gyakran áldozott. A körmeneteken mindig feltűnt hatalmas termetével. Ha beteghez vitték az Oltáriszentséget, gyakran kísérte a papot. Egy súlyos betegségében megfogadta a Szűzanyának, aki meggyógyította őt, hogy amikor teheti, imádkozni fogja a rózsafüzért, melyet emiatt még az utcán is a kezében tartott. - Tagja lett az Éjszakai Szentségimádók, az Első Csütörtöki Szentségimádók Társaságának s a Szt Vince konferenciáknak. 1926: a kapucinusok megalapították a harmadrendet, s a 114 laikus hívő között ~ is tagja lett. Oly nagy tekintélye volt, hogy cigány származása ellenére hamarosan vezetőségi taggá választották. - Nagy szeretettel foglalkozott a kicsinyekkel, nem-cigányokkal is, kivitte őket a mezőre, bibliai történeteket mesélt nekik. Gyakran mondta: „Becsülnötök kell a madarakat és a virágokat, de még a hangyákat se tiporjátok el, mert ők is Isten teremtményei.” - Lovakkal kereskedett, s munkájával szép vagyonra tett szert, de hamarosan elszegényedett, mert rokonsága szerint túlságosan bőkezű volt. A koldusokat bevitte a házába, ellátta őket ruhával és pénzzel, majd megkérte őket, hogy senkinek ne beszéljenek (főként a feleségének) erről. A jótékonykodásban nem tett különbséget cigányok és mások között. Becsületessége közismert volt. Minden kereskedői fogást ismert és alkalmazott, de soha nem csapta be a vevőit. Előfordult egyszer, hogy egy 10 é. lovat 7 évesként adott el, éjszaka azonban nem aludt a lelkiismeretfurdalástól, ezért másnap visszament a vevőhöz, megmondta neki az igazságot, s a pénz megfelelő részét visszaadta. Soha többé nem tett ilyet. Egy alkalommal ártatlanul megvádolták két öszvér ellopásával, s 2 hónapra bezárták. - Az utcában, ahol lakott, a cigányok szinte vajdájuknak tekintették, nagyon sokszor volt békebíró közöttük. Ha valaki a füle hallatára káromkodott, azt mondta: „Mit ártott neked Isten? Ő adta neked az életet. Vigyázz, előttem egy csúnya szót sem Istenről, sem a papokról ki ne ejts!” - Jóllehet analfabéta volt, mély lelki életet élt s komoly lelki kultúrával rendelkezett. A bajok láttán mindig ezt mondta: „Isten akarta így, Ő tudja miért, legyen áldott az Úr”. - Mindjárt a sp. egyházüldözés kezdetén letartóztatták, mert védelmébe vett egy bebörtönzött papot. A sp. polgárháború kirobbanásának egyik súlyos oka az az egyházüldözés volt, melyet az 1931. IV. 14: kikiáltott 2. közt. kezdett a kat. Egyh. ellen. Először törv-ekkel csorbították az Egyh. tevékenységi körét, majd az anarchisták és szocialisták fizikailag is megkezdték az üldözést. 1934. X. 5-: Asturiában fölgyújtottak 58 tp-ot és megöltek 37 papot, kispapot és szerz-t. 1936. VII. 18-1939. III: az Egyh. fizikai megsemmisítése szándékával a föllelhető dokumentumok szerint 6832 egyh. személyt (13 pp-öt, 4171 papot, 2365 szerz-t, 283 apácát) öltek meg. A papjaikat rejtegető laikus hívők számát több ezerre becsülik. A följegyzések szerint 6500 embert a polgárháború első fél évében öltek meg, a többieket 1937. VII. és 1939. III. között. Az idő és az áldozatok számának arányát tekintve a sp. kat-ok üldözés volt az egész egyháztörténelem legvéresebb keresztényüldözése. - Amikor ~t a börtönben megmotozták, megtalálták nála a rózsafüzért. Ez súlyosbította az ítéletét, mert a bebörtönzötteknek tilos volt imádkozni. Fölkínálták neki, hogy ha átadja a rózsafüzérét, szabadon bocsátják. ~ inkább a halált választotta. 1936. VIII. 2: hajnalban a temetőfalnál lőtték agyon a 75 é. öreget, kezében a rózsafüzérrel. Utolsó kiáltása: „Éljen Krisztus király!” - II. János Pál p. 1997. V. 4: b-gá avatta. A Rómában tartott ünnepségre Mo-ról 45 cigány fiatal utazott ki. **