🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi Református Egyház
következő 🡲

Magyarországi Református Egyház, 1567–: a →reformáció kálvini ága, a római katolikus egyház után számarányában a második egyházi közösség Magyarországon (→Kálvin János). –1567: Debrecenben elfogadták a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást (ezt tekintik a ~ alapítási dátumának). A →presbiteriánus egyházak között a ~ az egyetlen, mely részben episzkopális: püspök és világi főgondnok áll az egyházkerületek élén. – Kormányzati beosztása: 1. Dunántúli Egyházkerület. Ter-e Győr-Sopron-Moson, Fejér, Komárom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala m., székhelye Veszprém. 6 egyhm-je: Mezőföldi, Őrségi, Pápai, Somogyi, Tatai, Veszprémi. 1998: 1498 keresztelés (863 ffi, 635 nő); 1234 konfirmáció (599 ffi, 635 nő); 554 házasságkötés (144 tiszta, 410 vegyes); 2740 temetés (1456 ffi, 1284 nő). Püspöke 2002: Márkus Mihály. – 2. Dunamelléki Egyházkerület. Ter-e Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Nógrád, Tolna, Pest m. és Budapest, székhelye Budapest. 8 egyhm-je: Baranyai, Bács-kiskunsági, Bp-déli, Bp-északi, Délpesti, Északpesti, Tolnai, Vértesaljai. 1998: 5366 keresztelés (2705 ffi, 2661 nő); 2944 konfirmáció (1343 ffi, 1601 nő); 1543 házasságkötés (497 tiszta, 1046 vegyes); 9045 temetés (4650 ffi, 4395 nő). Püspöke 2002: Hegedűs Lóránt. – 3. Tiszáninneni Egyházkerület. Ter-e Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves m., székhelye Miskolc. 4 egyhm-je: Abaúji, Borsod-Gömöri, Egervölgyi, Zempléni. 1998: 2311 keresztelés (1193 ffi, 1118 nő); 1768 konfirmáció (849 ffi, 919 nő); 682 házasságkötés (302 tiszta, 380 vegyes); 3267 temetés (1795 ffi, 1472 nő). Püspöke 2002: Mészáros István. – 4. Tiszántúli Egyházkerület. Ter-e Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szolnok m., székhelye Debrecen. 9 egyhm-je: Békési, Bihari, Csongrádi, Debreceni, Hajdúvidéki, Nagykunsági, Nyírségi, Szabolcs-Beregi, Szatmári. 1998: 8304 keresztelés (3976 ffi, 4328 nő); 4492 konfirmáció (1960 ffi, 2532 nő); 1841 házasságkötés (1153 tiszta, 688 vegyes); 9577 temetés (4971 ffi, 4606 nő). Püspöke 2002: Bölcskei Gusztáv. – 2000: a ~ Mo-on 2, külföldön (a környező orsz-okban és az emigrációban) 1,5 millió hívőt számlál. Az USA-ban 70 gyülekezet, Mo-on a 4 egyhker. (a r.k. →egyházmegye megfelelője) 27 egyhm-jében (a r.k. →esperesség megfelelője) 1200 gyülekezet (a r.k. →plébánia megfelelője) van. **

Dusicza Ferenc: ~. Bp., 1999.