Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Keresztény Népmozgalom


Magyar Keresztény Népmozgalom, Keresztény Népmozgalom, Párizs, 1948. szept. [1951. jún.]-1957?: a kommunizmus elől menekült katolikus közéleti emberek szervezete. - Elnöke alapítója, →Közi Horváth József, főtitkára br. →Kray István közíró, tagjai →Babóthy Ferenc, →Barankovics István, Belső Gyula, Eszterhás György, Horányi Tibor, →Kovács K. Zoltán, Mézes Miklós, Pethe Ferenc, Pócza Lajos, Varga László, Villányi Miklós a Demokrata Néppárt, →Czupy Bálint, Hajdú-Németh Lajos a Kisgazdapárt v. nemzgyűl. képviselői. Kezdetben részt vett munkájában br. Apor Vilmos v. vatikáni követ. A Demokrata Néppárt képviselői kb. 2 é. megtartották különállásukat, 1951. VI: egyesülve a Keresztény Népmozgalommal fölvették a ~ nevet. 1951. I: a vallás és közokt. biz. vez-je Barankovics István, 1952. IV: Közi Horváth lemondott a menekültügyek intézéséről, azután csak a belügyi biz-ot vez. Az ifj. és szöv. munkában Raksányi Árpád, Sárkány István, Skultéty Csaba és Kray István br. vált ki. Kiadták 1950 nyarán A ~ kultúrpolitikájának népoktatási programtervezetét (a jövendő isk. és nevelési rendszerének vázlatát ismertették, készülve a hazatérésre), 1952: Barankovics István Az emigráció kulturpolitikai programja c. művét (az emigráció művelődéspol. anyagi, szervezési, technikai feladatait tárgyalta). Varga László szervezésében a New Yorkban 1950. VII. 25: megalakított →Közép-európai Kereszténydemokrata Unió elnökének Közi Horváth Józsefet választották. 1955 tavaszán Barankovics István néhány hívével kilépett a ~ból, pártját Keresztény Demokrata Néppárt néven alakította újjá. - 1956. XI: Czupy Bálint, Hajdú-Németh Lajos és Raksányi Árpád hazalátogattak, fogadta őket Mindszenty József bíb. A szabharc leverése után Raksányi Árpád bekapcsolódott az 1957. I. 7: Bécsben létrehozott Magyar Forradalmi Tanács munkájába. Az újonnan alakuló szervezkedések között a ~ fölmorzsolódott. N.D.-88

Borbándi 1989. II:318. - Félbemaradt reformkor. Róma, 1990:327. (Kovács K. Zoltán: Közi-Horváth József a szociális igazságosságért), 354. (Uő: Két parasztpolitikus: Czupy Bálint és Hajdú-Németh Lajos)