🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > liptószentmiklósi Oltáriszentség-oltár
következő 🡲

liptószentmiklósi Oltáriszentség-oltár, 1520 k.: a →Stoss család művészetével eleven kapcsolatot tartó felvidéki szobrászat emléke. - Az Oltáriszentség tiszt-ére emelt retabulum stilárisan jelentéktelen és provinciális, táblaképei a kk. felvidéki festészet legalsó szintjén állnak, s a szekrényében megjelenő 2 kis angyalfigura →Lőcsei Pál művészetének csupán bágyadt visszfényét tükrözi, de ikgr-ja a fontos oltárok közé sorozza. - A rombuszmintás, poncolt hátterű szekrényben 2 kis térdelő angyal hatalmas, a szekrény egész terét betöltő, fából faragott →monstranciát tart. Ábrázolása a kk. mo-i →faszobrászat körében egyedülálló, de nem ismeretlen a korábbi hazai falképfestészet és a ~ral nagyjából egyidős miniatúraművészet emlékei közt. A lőcsei Szt Jakab-tp. szentségháza fölötti, átfestett, 15. sz. eleji freskón ugyanez a téma (a monstranciában a 3 csodás, vérző ostya) jelenik meg, s ugyanez ékesíti a szepesszombati tp. szentségháza fölötti falfelületet is. - A ~ szárnyképei: férfi szt hercegi koronával, karddal s pálmaággal, szt püspök Orsolyával s egyéb vértanúkkal, Szt Mihály mérleggel, Szt Péter tiarában a 11 apostollal. A szárnyak külsején: Júdás csókja, Olajfák hegye, Ecce homo, kereszthordozás. **

Radocsay 1967:106.