🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lelki beszámoló
következő 🡲

lelki beszámoló: a →lelki beszélgetés fajtája, mellyel az ember őszintén feltárja belső világát egy idegen személynek, hogy ezáltal megfelelő eligazítást, illetve →lelkivezetést kapjon. Írásban is lehetséges. - A lélek fölemelkedésének kitűnő eszköze, a pusztai remeték óta általános gyakorlat, a lelkiélet minden írója tanácsolja. A ~ tárgya minden indulat, törekvés, ellenállás, amit az ember önmagában a krisztuskövetés útján tapasztal. Tehát nem kizárólag bűnökről v. bűnbocsátásról van szó, hanem a belső, lelki érés folyamatairól, s nehézségeiről. Aki hallgatja a ~t, annak érzékenynek kell lennie és rendelkeznie kell a →lelkek megkülönböztetésének erényével. Mindkét oldalról szükséges feltétel a bizalom, mert belső dolgok kerülnek napvilágra, és ezek közlésével az ember kiszolgáltatja magát. - A ~ban közölt dolgok szigorú titoktartást követelnek, mind a természettörvény, mind a →gyónási titok alapján. A személyiség jogait hangsúlyozó antropológiai belátások következtében a 20. sz. elején élesebben elválasztották a →külső fórumot és a →belső fórumot, s a ~ az utóbbi, a →gyóntató v. a →lelkivezető felségterülete lett. Az elöljárók csak annyira tekinthetnek alattvalóik lelkiismeretébe, amennyire ezek önként megengedik. - A visszaélések elkerülésére v. megszüntetésére az Egyh. törv-eket hozott, melyek szerint minden kerülendő, ami kényszer v. a belső ügyekben nyomozás látszatát keltheti. - A CIC 1917:530. kánonja minden elöljárónak szigorúan megtiltotta, hogy rábízottait paranccsal, fenyegetéssel, kéréssel v. bármilyen más befolyással ~ra kényszerítse, másrészt ajánlja a ~t, ha a rábízottak önként, szabad elhatározásából fakad. - A II. Vat. Zsin-nak a szerzetesi élet megújításával foglalkozó határozata figyelmezteti az elöljárókat, hogy a rájuk bízottakat az emberi személy tiszteletben tartásával vezessék. Különösen meg kell hagyniok a gyónás és a lelkivezetés szabadságát. A ~, ma éppen úgy, mint régen, több szempontból is alkalmas eszköz Isten akaratának keresésére és megtalálására, joggal veszi körül sok biztosíték, hogy vissza ne élhessenek vele. **

Schütz 1993:229.