🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lakóhely
következő 🡲

lakóhely (lat. domicilium): az egyházjogi hovatartozást meghatározó földrajzi adottság. - Az egyházmegyék és a plébániák túlnyomó többsége területi jellegű, ezért azt, hogy ki-ki mely egyházkormányzati szerveknek van alárendelve, a ~e dönti el. A személy helybeli (incola) ott, ahol ~e van; jövevény (peregrinus) ott, ahol úgy tartózkodik, hogy közben a ~e, ill. a pót~e máshol van; ~nélküli (vagus) az, akinek sehol nincs sem ~e, sem pót~e (100.k.). A ~ v. a pót~ általában plébániai (domicilium paroeciale), vagyis valamely pléb. területén található. Kivételes esetekben előfordul az egyhm. ~ (domicilium dioecesanum) v. pót~, mely az egyhm-n belül van, de nem köthető valamelyik pléb-hoz. Az ilyen ~lyel rendelkezőknek több váltakozó tartózkodási helyük van ugyanazon az egyhm-n belül (102.k. 3.§). - Megszerzésének módja szerint a ~ v. pót~ lehet szabad, ha tényleges tartózkodás és szándék alapján szerzi valaki; szükségszerű, ha a szándéktól függetlenül, csak a tényleges tartózkodás alapján nyeri el az ember; törvény szerinti, ha - hatalom alatt állók esetén - a törv. a személy szándékától és tényleges tartózkodásától függetlenül tekint egy helyet ~nek (vö. 103, 105.k.). - 1. Szabad ~et úgy szerez az ember, hogy egy pléb. v. legalább egy egyhm. területén tartózkodik, és az a szándéka, hogy - ha semmi el nem szólítja - állandóan ott marad. Pót~et szabadon úgy lehet szerezni, hogy valaki egy pléb. v. legalább egy egyhm. területén tartózkodik, és az a szándéka, hogy - ha semmi el nem szólítja - legalább 3 hónapig ott marad. - 2. Szükségszerű ~et szerez az ember, ha egy pléb. v. legalább egy egyhm. területén tartózkodik, és ténylegesen eltölt ott 5 évet (102.k. 1.§). Szükségszerűen pót~et szerez az, aki az illető területen tartózkodik és ténylegesen ott tölt 3 hónapot (102.k. 2.§). Tehát szabadon ~et v. pót~et az odaköltözés után azonnal lehet szerezni, szükségképpen (szándék nélkül) viszont a puszta ott-tartózkodás alapján csak az előírt idő leteltével keletkezik ~ v. pót~. A ~ v. a pót~ szerzéséhez szükséges tartózkodás számításakor nem a munkahelyi v. egyéb tartózkodás, hanem az éjszakai (ill. a napi rendes pihenésre szolgáló) szállás az irányadó. - 3. Törvény szerinti ~ük van: a) A szerzetes intézmények és az apostoli élet társaságai tagjainak ott, ahol az a ház található, amelyhez tartoznak (103.k.). Pót~et ezek a személyek a jog ált. szabályai szerint (102.k. 2.§) szerezhetnek. b) A →kiskorúaknak ott a ~ük és a pót~ük, ahol szüleiknek/gyámjaiknak. A 7 éven felüli kiskorú szerezhet saját pót~et a jog ált. szabályai szerint (102.k. 2.§), pl. koll-ban. A nagykorúsított személy ~ szempontjából is nagykorúnak számít (105.k. 1.§). A nem kiskorúság miatt gyámság v. gondnokság alatt állók osztoznak a gyám ill. a gondnok ~ében (105.k. 2.§). - Nincs már automatikusan törv. szerint ~e a feleségnek a férj lakhelyén (mint a CIC 1917:93.k. szerint volt). A jog e tekintetben is elismeri a házastársak egyenjogúságát, s csak arra kötelezi őket, hogy hacsak egyh-ilag törv-esen nem élnek különváltan (vö. 1151-55.k.) v. más megfelelő ok (pl. munka, tanulmányok, képtelenség közös ~ szerzésére) nem indokolja, legyen közös ~ük v. pót~ük (104.k.). Enélkül az életközösség (vö. 1055.k. 1.§) aligha valósítható meg. Ha a házastársak kellő ok nélkül mégsem szereznek a ~szerzés ált. szabályai szerint (102.k.) közös ~et v. pót~et, ezzel meg nem engedett dolgot követnek el, de magánál a jognál fogva nem keletkezik közös ~ük. - A ~ és a pót~ legfontosabb kánoni hatása az, hogy ezek alapján saját ordináriusa és saját plébánosa lesz az embernek. A ~nélküli saját plnosa és ordináriusa pillanatnyi tartózkodási helyének plnosa és ordináriusa. A pusztán egyhm. ~lyel rendelkező személy saját plnosa annak a helynek a plnosa, ahol az illető éppen tartózkodik (107.k.).

- A ~ vagy pót~ megszűnik, ha az ember azzal a szándékkal távozik az illető helyről, hogy nem tér vissza oda. A nem nagykorúsított kiskorúak és a gondnokság alatt állók azonban nem szüntethetik meg önállóan ~üket v. pót~üket (106.k.). Ha a visszatérés szándéka megvan, de a tényleges távollét (munka, tanulmányok) 5 évnél tovább más helyhez köti az embert, akkor a régi ~ megmarad, de új is keletkezik. Kinek-kinek tehát egyszerre több ~e is lehet. - A kánoni értelemben vett ~ és pót~ nem mindig azonos a világi jog szerinti állandó és ideigl. ~lyel, mégis igazolásuk során (ügyelve az áll. és egyh. jogi fogalmak különbözőségére) az egyh. hatóság elsősorban a ~re vonatkozó áll. okmányokra szokott támaszkodni. E.P.

CCEO 1990:911-17.k. - Erdő 1991:102.