🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lelkiélet kis könyvei
következő 🡲

Lelkiélet kis könyvei, Rákospalota, 1930-1947: könyvsorozat a Szalézi Művek kiadásában. - 1. Jaegher, Paul de: A Jézus Krisztussal azonosult élet. 1934. - 2. Liguori Szt Alfonz: A Bold. Szűz Mária erényei. 1930. - 3. Aranykv. vagyis a ker. alázatosság gyakorlása. 1930. - 4. Szalézi Szt Ferenc szíve, kortársak jellemzése alapján. (1935) - 5. Másfélezeréves igék. Szemelvények Szt Ágoston beszédeiből. (1935) - 6. Énekek éneke. Ford. és magy. Székely László. (1935) - 7. Így imádkozzatok! (1935) - 8. Avancinus Miklós: Jézus Krisztus élete és tanítása elmélkedésekben. 1. r. A gyermek Jézus. (1935) - 9. Uaz. 2. r. A szenvedő Jézus. (1936) - 10. Uaz. 3. r. A megdicsőült Jézus. (1936) - 11. Uaz. 4. r. A tanító és csodatevő Jézus. 1. (1936) - 12. Uaz. 5. r. A tanító és csodatevő Jézus. 2. (1936) - 13. Uaz. 6. r. A tanító és csodatevő Jézus. 3. (1936) - 14. Jaegher, Paul de: Bizalom Szűz Máriában. Ford. a Kalocsai Iskolanővérek. (1935) - 15. Valori, Etre Maria: Szűz Mária és a szíve. Ford. Gerely Jolán. 1935. - 16. Endrefalvy Ottó: Szívek miséje. Elmélkedések a sztmise imáiról. (1936) - 17. Krisztus szt titkai. (1936) - 18. Csávossy Elemér: Ut sint unum. A krisztusi és a felebaráti szeretet lelkiségének forrásai. (1936) - 19. Nagy Szt Albert: Az erények kv-e. (1936) - 20. Dombi Márk: Szt Bernát apát és egyhtanító. (1936) - 21-22. Boldog esztendő. Gondolatok Szalézi Szt Ferenc műveiből. 1-2. r. (1937-38) - 23-24. A breviárium himnuszai. Lat-m. szöveggel. 1-2. r. (1937-38) - 25. Gerely Jolán: Gyermekeink boldogságáról van szó! (1937) - 26. Clairvaux-i Szt Bernát: Ember, törődj a lelkeddel! Ford. Eőri János. (1938) - 27. A legméltóságosabb Oltárisztség megígérése. Szt János evang-ának 6. fejezete Szt Ágoston magyarázata szerint. (1938) - 28-30. Considine, Daniel: Fel a szívekkel. 1-3. köt. Ford. Trugly Józsefné. (1938) - 31. Mateo: Mire tanít minket Liziő csillaga? (1938) - 32. Beltrami, Andrea: A bocsánatos bűn. Megfontolások és példák. Ford. Gerely Jolán. (1939) - 33. Maccono: A tökéletes bánat. A mennyország kulcsa. (1939) - 34. Gerely Jolán: Szűz Mária nyomában. (1939) - 35. Schwartz Antal: Bev. az elmélkedő imába. 1. r. (1940) - 36. Gerely Jolán: Életünk a sztmise tükrében. (1941) - 37. Chantal Szt Johanna Franciska szíve, Istennek szentelt lelkek példaképe. (1941) - 38. Baumann Ferdinánd: A papság szolgálatában. Világiak apostolkodása... (1941) - 39. Causade, de: Bizalom az isteni gondviselésben. Ford. Trugly Józsefné. (1942) - 40. Schwartz Antal: Bev. az elmélkedő imába. 2. r. (1942) - 41. Erdey Ferenc: Engeszteljük Jézus Szívét. Elmélkedések szentórára. (1942) - 42. Beltrami, Andrea: Csak akarnod kell! Ford. Novák Olga. (1943) - 43. Békémet adom nektek! (1943) - 44. Németh István: Adventi örömök. (1942) - 45. Erdey Ferenc: A lélek magányában. (1943) - 46. Uő: A fatimai csoda. (1943) - 47. Uő: Praedixi vobis! (1943) - (48!) 49. Uő: Engesztelő sztmiseáldozat. (1944) - 49. Borsiczky Oszkár: Útjelzők a jámbor életre. (1944) - 50. Dutil, Gaston: Sztmiséd és életed. Ford. egy szatmári irgalmasnővér. 3. kiad. 1944. - 51. Considine, Daniel: Reménykedjünk Istenben. (1944) - 52. Uő: Az isteni kisded tanítása. Ford. Kőműves Éva. (1944) - 53. Erdey Ferenc: Engesztelés. (1944) - 54. Kőműves Éva: Az eszményi leány. (1944) - 55. Sailer, Sebastian: A Bold. Szűz Mária követése. Ford. Dezső István. (1944) - 56. Erdey Ferenc: Engeszteljünk keresztviseléssel. (1944) - 57. Uő: Engeszteljük Mária szívét. (1944) - 58. Newman, John Henry: Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok. Ford. Szunyogh X. Ferenc. (1944) - 59. Jeremiás siralmai. (1944) - 60. Endrefalvy Ottó: Lélekújulás. 1943. - 67. Newman, John Henry: A Szűzanya hónapja. 1944. (e számon 1946 is!) - 61. Aquinói Szt Tamás: A 8 boldogság és a sztatyák. (1946) - 62. Erdey Ferenc: Az engesztelés sztje. Elmélkedések... (1946) - 63. Uő: Engesztelő égi anyánk, Mária. (1946) - 64. Sombor Janka Gertrud: Aranyszív. (1946) - 65. Gondolatkincsek Liguori Szt Alfonz műveiből. (1946) - 66. Ségur, de: A kísértés és a bűn. (1946) - 68. Mateo: Krisztus királyért. (1947) - 69. Kempis, Thomas: Isten felé! (1947) - 70. Erdey Ferenc: Engeszteljünk sztségben. 2. kiad. (1947) - 71. Uő: Engeszteljünk tisztaságban. (1947) - 72. Uő: Engeszteljünk szeretetben. (1947) - 73. A szeretet parancsa. Elmélkedések Szalézi Szt Ferenc szellemében. (1947) - 74. Lukács István: Tu es sacerdos! (1947) 88