Magyar Katolikus Lexikon > L > Lépes


Lépes Bálint (Győr, Győr vm., 1570.-Győr, 1623. ápr. 26.): érsek. - Nagyszombatban és Bécsben tanult. 1589: csornai prép. 1593. III. 2: esztergomi knk., zólyomi, majd nyitrai főesp. Javadalmáról lemondva 1594-1608: győri őrknk. Sopronban 4 é. a Szt Mihály-tp. hitszónoka. 1600: váradi nagyprép., ap. főjegyző és soproni oltárjavadalmas. 1602(04)-08: aradi prép. és szkalkai apát. 1604: Pethe Márton követe Lengyo-ban. Később a kir. tábla ülnöke. 1606: tinnini cpp. és kir. tanácsos. 1608. IV. 9: veszprémi mpp., IV. 19: áthelyezve nyitrai mpp. 1608. XI. 22-1617: kir. kancellár. 1614: Linzben a ném. birod. gyűlésen Mo. követe. 1619. III. 29: a kir. kalocsai érs-ké, s a győri egyhm. kormányzójává nevezte ki. 1620: Bethlen Gábornál járt követségben. Győr török alóli felszabadítása után rendezte a kápt. birtokait. A győri szegyh-ban Pázmány P. temette. - M: Imádságoskv. Prága, 1615. - Az halando es iteletre menendő tellyes emberi nemzetnek Fenyes Tüköre. Uo., 1616. - Pokoltól rettentő es mennyei boldogsagra edesgető Tükör. Uo., 1617. - Utóda a tinnini c-en 1608. IV. 9. után Mátéssy György, Veszprémben 1608. X. 11: Radovics Péter, Nyitrán 1619. VII. 12: és Kalocsán 1623. V: Telegdi János, Győrött 1623. V. 6: Dallos Miklós.  T.E.

Schem. Nitr. 1836:15. (s.v. Lépess; 1608-19: nyitrai pp.) - Pauer 1847:505. - Mendlik 1864:56. (s.v. Lépess, 1608-19: nyitrai pp; a veszprémiek között nem említi), 79. (1619-23: kalocsai érs.), 70. (1619-23: győri pp!) - Idők Tanúja 1866. IX. 27. (43.) - Gams 1873:376. (1608. XII. 6-1619: nyitrai pp.), 372. (1619-1623. IV: győri pp.) - Lakatos 1881:35. (1604-08: aradi prép.) - Zelliger 1893:290. - Raknói 1895:319. - Kollányi 1900:198. - Szinnyei VII:1108. - Eubel IV:260. (1609. IX. 16: nyitrai pp.), 156. (1619: kalocsai érs.), 207. (1619: győri pp.) (a p. egyik kinevezését sem erősítette meg) - Schem. Vesp. 1916:XIX. (60.) - Bedy 1938:393. - Bán 1939:454. - Schem. Jaur. 1876:26. (407.) (1600: győri knk és csornai prép.); 1940:7. (52.) (1619-23: győri pp.); 1968:49. (49.)

Lépes György, váraskeszi (1375 k.-Marosszentimre, 1442. márc. 18.): megyéspüspök. - Köznemesi családból származott, apja Lóránd, testvérei Lóránd és János. 1395 tavaszán a bécsi egy. hallg-ja. A kir. jóvoltából 1403: erdélyi prép. és kir. kp. Kérésére XXIII. János 1413. XII. 28: érvénytelenítette a kir. kinevezést, de a maga részéről mindjárt ki is nevezte prép-tá. 1427: Zsigmond kir. ~t választotta erdélyi pp-ké, V. Márton IX. 24: meg is erősítette. ~ a p. és a kir. szolgálata miatt hosszasan távol volt székhelyétől, helynökei János knk., Csernavodai Krizogon, Albert, Márton knk. voltak. A →huszitizmus térhódítása miatt 1436. V. 8: meghívta Marchiai →Jakabot, kinek távozása után 1437. III: előbb Kardos János vezetésével a szászok között, VI: Budai Nagy Antal vezetésével É-Erdélyben is parasztfelkelés tört ki a ppi tized miatt, aminek beszedését 3 é. szüneteltette, s most új pénzben követelte. VII. 6: a kolozsmonostori, majd X. 6: az apáti egyességben ~ lemondott a nemesi tizedről, s a kir. parancsára biztosította a jobbágyok szabad költözési jogát. 1442. III: a török támadásakor ~ bandériumával Hunyadihoz csatlakozva vette fel a harcot. Marosszentimrénél megütköztek a török előhaddal, mely csapdába csalta őket, s ~ a harcban elesett. A szegyh-ban temették el, halála helyén kőkeresztet állítottak. - Széke a MA-ban 1442. III-1444. II. 22: üres (a semat. [1838] és Gams erre az időre Istvánt(?) jelöli pp-nek), utóda 1443: Bischino Máté. 88

Schem. Trans. 1838:XIX. (33.); 1913:13. (1427. IX. 24-1442. III. 18: pp.) - Memoria Trans. 1843:LI. (12.) (1404-27: erdélyi nagyprép.) - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (1427. II. 24-1442. III. 18: pp.) - Fraknói 1895:514. - Temesváry 1922:329. - Vorbuchner 1925:28. - MÉL II:64. - Tonk 1979:603.

Lépes Marietta Ilona, FMMN (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1897. júl. 5.-Eichgraben, Au., 1984. nov. 24.): szerzetesnő. - 1916. XII. 3: Bpen lépett a →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társaságába, 1920. II. 2: első, 1923. II. 2: utolsó fog-át uo. tette. r.k.