🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lábán
következő 🡲

Lábán (héb. 'a fehér'): arám férfi, a bibliai családtörténet szerint Betuel fia, Rebekka fivére, Lea és Ráchel apja (Ter 25,20; 28,5; 31,21.24). - Izsák az áldással együtt meghagyta Jákobnak, hogy ne a kánaániták közül vegyen feleséget, hanem menjen a nagybátyjához, ~hoz feleségért. 7 évig szolgált Jákob a kisebb lányáért, Ráchelért, de ~ csellel előbb idősebb leányát, Leát adta hozzá (29,15-30). Újabb 13 év alatt Jákob meggazdagodott, végül feleségeivel, gyermekeivel és vagyonával megszökött ~tól. ~ harmadnap vette a hírt, és üldözőbe vette Jákobot, de álmában intést kapott, hogy ne ártson neki (29,24). Amikor utolérte, szövetséget kötöttek és Gileád hegyét határként jelölték meg, melyet egyikük sem fog áthágni (31,22-54). - ~ leányai révén Izr. 12 törzsének anyai ágon a nagyatyja. →Ruben, →Simeon, →Lévi, →Júda, →Isszachár, →Zebulun (Jákob és Lea fiai), s →József és →Benjámin (Jákob és Ráchel fiai) vér szerint, →Gád és Áser (Jákob és Szilpa fiai), Dán és →Naftali (Jákob és Bilha fiai) jogilag ~ unokái. **

BL:1089.

Lábán Antal (Bp., 1884. dec. 2.-Bp., 1937. nov. 24.): egyetemi magántanár, irodalomtörténész. - A bpi Piar. Gimn-ban éretts. Bpen és Heidelbergben (No.) tanult tovább. 1909: a bécsi Theresianum magántanára. 1914: bevonultatták, a szerb harctérről 1918: betegen tért haza. 1924: a bécsi Collegium Hungaricum ig-ja. 1927: a bécsi egy-en a m. irod. magántanára. 1934: nyugdíjazták. - M: Az Árpádházi Szent Erzsébet legenda irodalmunkban. Bp., 1907. - Pulszky Ferenc: Kisebb dolgozatai. S.a.r. Uo., 1914. - Magyar regék. Antológia. Szerk. Keresztúry Kálmánnal. Berlin, 1927. 88

Gulyás XVII:847.