🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Ruben
következő 🡲

Ruben: a bibliai genealógiában Jákob és Lea legidősebb fia: „Lea fogant és fiút szült, és a nevét Rubennek hívta, mondván: meglátta az Úr megalázottságomat, most már szeretni fog engem a férjem” (Ter 29,32). - Szenvedélyes és erőszakos természete volt, bement apja mellékfeleségéhez, Bilhához és együtt hált vele (35,22), ezzel méltatlan lett az elsőszülöttségre (1Krón 5,1-10;. Ter 49,3: átok!). De ~ akadályozta meg, hogy testvérei megöljék Józsefet (Ter 37,21-30). Fiai: Hénoch, Pallu, Hecron, Karmi (46,9; Kiv 6,14; Szám 26,5-11; 1Krón 5,1-10). A Szám 1,20 szerint a törzs 46.500 fegyverforgatásra alkalmas férfit számlált; a 26,5-11 szerint pedig csak 43.700-at (vö. MTörv 33,6). ~ eredetileg a Jordántól Ny-ra telepedhetett le (vö. Józs 15,6; 18,17: ~ fiának, Bohannak köve, Benjamin ter-én); Debora éneke is olyan törzset tételez fel, mely a Jordántól Ny-ra élt (Bír 5,15). Józs 13,15-23 (vö. Szám 32,37) a Jordántól K-re jelöli ki ~ örökrészét. Izr. tört-ében ~ nem játszik jelentős szerepet (vö. MTörv 33,6). Saul idejében a törzsnek el kellett hárítania a hagriták egy támadását (1Krón 5,10); Kr. e. 824 k. Damaszkusz királya, Hazael (2Kir 10,33) győzte le, majd az asszír király III. Tiglat-Pilleszer hurcolta el ~ törzsét (1Krón 5,26). Ez 48,6: ~ Efraim és Júda közt kap örökrészt. 48,31: a szt város 12 kapuja közül az egyiknek Ruben-kapu a neve. A Jel 7,5: a 2. helyen szerepel az Izr. 12 törzséből megjelöltek sorában (→száznegyvennégyezer). A ~ név magyarázatai: népetimológiával a héb. 'látni' tő miatt hozható kapcsolatba (Ter 35,22); egzegéták az arab 'helyreállítani, meghalt gyermeket pótolni', ill. az arab 'oroszlán' v. 'farkas' szóból vezetik le. - Az ikgr-ban Jákob és József tört-ében szerepel. R.É.

Kirschbaum III:572. - BL:1549.