Magyar Katolikus Lexikon > K > kunkapitány


kunkapitány: a →kunok vezető rétegének tagja. - A ~ok elődei a kun törzsek, nemzetségek, majd a kun szállások, székek vezetői. Helyzetük a székely főemberekéhez (→primor) hasonló. A ~ok a nemzetségi kapitányok és szálláskapitányok ivadékai, kiknek sorai közé emelkedtek a ker. hitre tért földbirtokos kunok. Később a székek kapitányait a ~ok és a földműves és pásztorkodó falusi kunok (cumani rurales), a kunság alsó rétege, közösen választották. B.A.

Századok 1932:35. (Kring Miklós: Kun és jász társadalomelemek a kk-ban) - Tanulmányok 1953. (Györffy György: A kunok feudalizálódása)