Magyar Katolikus Lexikon > K > koledálás


koledálás: énekszóval történő adománygyűjtés. - 1. a vízkereszti →házszenteléssel kapcsolatos adománygyűjtés. - 2. népszokások, melyekkel a tanító számára gyűjtöttek alamizsnát (→Gergely-járás, →Balázs-járás). - 3. a →karácsonyi szokások része. Szeged vidékén nevének variánsai: kóringyálás, angyali vigasság. Fiúgyermekek mentek házról házra, ill. ablakról ablakra, s beszóltak: „Möghallgatják-e az angyali vigasságot?” Ha kedvező választ kaptak, rázendítettek az énekszóra. A ~ a régi →rekordáció világát idézi. Hagyománya Erdélyben, főleg a Székelyföldön, valamint a palócoknál az →ostyahordás kíséretében más-más adventi időponthoz tapadva él. A →betlehemezéssel való műfaji, ill. kultikus összefüggése nem tisztázott. **

MNL III:310. - Bálint 1989:161.