Magyar Katolikus Lexikon > K > kolónia


kolónia (lat. colonia): gyarmat. - 1. Az ókori görögök a Kr. e. 6. sz-tól rajzottak ki ősi földjükről K (az Égei-tenger szg-ei és Kisázsia) és Ny felé (Szicília, Itália) lakatlan ter-ekre. Egy-egy raj elindulásának oka a népesség szaporodása, pártvillongás v. pol. érdek lehetett. ~ alapítása előtt az anyaváros (métropolisz) rendszerint a →delphi jósdához fordult tanácsért, mely összeköttetései révén nemcsak vallásos jelleget adott a vállalkozásnak, hanem gyakorlati jótanácsokat is. A kivándorlók vezetőjét az anyaváros választotta, ő berendezte a ~t, s halála után →héroszként tisztelték. Az esetleg harccal megszerzett ter-en a földet egyforma telkekre osztották, s egy részt az isteneknek tartottak fönn. A ~ pol-ilag független lett, az anyavároshoz vallásos viszony fűzte: a szt tüzet, az alkotmány főbb elemeit és a vallást az anyaváros adta, de a ~ sok helyben talált elemet is magába olvasztott (pl. Efezus). Az anyaváros ünnepeire követségeket és ajándékokat küldött, s újabb ~ alapítása esetén vezetőt onnan kért. A pénzrendszer ált. azonos maradt az anyavároséval. A később érkezők szerződést kötöttek a korábbi lakossággal. - 2. Az ókori rómaiak a birod. védelme és terjesztése céljából alapítottak ~kat, többnyire már lakott helyeken. Innen tartották szemmel az ellenséget s készítették elő a további terjeszkedést. Egy konzul v. tribunus indítványára a szenátus véleménye után néphatározat rendelte el a ~ alapítását, s a nép választotta a 3-5-20 tagú bizottságot a jelentkezett telepesek vezetésére. A telepesek a ~ban az őslakókkal szemben patriciussá lettek. Maguk közül választottak tisztviselőket és szenátust. Itália benépesítése után a falvak elnéptelenedését ellensúlyozta a ~-alapítás. Kr. e. 100-Kr. u. 265: a veteránokkal népesítették be a katonai ~kat. Ekkor már nem a nép rendelte el, hanem a cs., aki legátusra bízta a telepítést. - 3. A középkorban az itáliai városok, a németalföldi Hanza-városok és a →Német Lovagrend alapítottak ~kat. Amerika fölfedezése után Ázsia, majd Ausztrália vált egy időre ~vá. A II. vh. végéig létezett a brit, fr., holl., ol., port. és sp. ~-birodalom. A 20. sz. végére a korábbi gyarmatok önálló áll-má, v. államszöv. tagjaivá váltak. →kolonializmus **

Pecz I/2:1048.