🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kenyérszaporítás
következő 🡲

kenyérszaporítás: →Jézus csodái között a gondoskodó isteni szeretet megnyilvánulása, az →Eucharisztia előképe. - Mind a négy evangélista elmondja, hogy Jézus a Galileai-tó partján 5 →kenyérrel és 2 →hallal jóllakatott 5 ezer férfit, asszonyaikkal és gyermekeikkel együtt, s a maradékból 12 kosarat töltöttek meg (Mt 14,13-21; Mk 6,31-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15). - Máté (15,32-39) és Márk (8,1-10) egy második ~ról is beszámol, amikor Jézus 7 kenyérrel és néhány hallal 4 ezer férfit lakatott jól, s 7 kosár volt a maradék. - Az egyhatyák a ~ számait allegorikusan értelmezték: a 12 (kosár maradék) Jézus apostolainak, a 7 a ker. tökéletességnek a száma, mindkét szám tanítványainak megmaradására, az örök életre utal. - A ~ az Euch-ra készítette föl a tanítványokat: megmutatta, hogy Jézus szavának hatalma van a →kenyér fölött is: amint a ~ alkalmával megszaporította, úgy az utolsó vacsorán a Testévé (a bort a Vérévé) változtatta (Jn 6,30-58). - Ikgr. A ~ helyszínén (Et-Tabgában) épített tp. szentélyében 5. sz. mozaik kenyereskosárral és 2 hallal őrzi a ~ emlékét. Rómában 230 k. a katakombákban kenyér-, hal-kosár v. lakoma utal a ~ra (→katakombák művészete). A 4. sz: a katakombák freskóin Jézus pálcával érinti a kenyeret és a halat, a szarkofágokon megáldja őket. A 6. sz-tól épületmozaikokon is megjelenik a téma. Gyakori a →kánai menyegzővel együtt történő ábrázolás. A →Biblia pauperumokban a →manna csodával együtt az Euch. előképeként szerepel. **

Kirschbaum I:326.