🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kateketika
következő 🡲

kateketika (a gör. katekhein, 'visszhangozni' igéből): a →katekézis történetével, elméletével és módszertanával foglalkozó, még kialakulóban lévő tudomány, a →teológia segédtudománya. - A ~ a humán tud-ok (elsősorban a pedagógia és didaktika) eredményeit fölhasználva keresi az Egyh. igehirdetői küldetésének hatékony módjait. A lelkipásztorok és a →hitoktatók képzésében alapvetően fontos. - Alapvető ~i művek: Ágoston, Szt: De catechisandis rudibus PL 40:309. - Hrabanus Maurus: De clericorum institutione PL 107:293. - Possevino, Antonio SJ: Theologia catechetica. H.n., 1593. - Schmidt: Methodus tradendi elementa religionis seu catechizandi. H.n., 1769. - A kat. hitokt. kézikv-e. Írta X. F. Schöberl. Ford. Tóthfalussy Béla 1-3. köt. Uo., 1891. - Fonyó Pál: Népisk. hitelemzéstan a kat. növ-papság és tanítójelöltek haszn. 1-2. rész. Kalocsa, 1885. -: A hitelemzéstan elemei. Uo., 1887. - Nagy Antal: Katholikus hitoktatók kézikv-e. 1-3 köt. Győr, 1896. - Bodnár Gáspár: Az iparostanoncok vallásokt-áról. Szatmárnémeti, 1897. -: Néhány szó a kat. népokt-unk kérdéséhez. Uo., 1897. - Sipos István: A szemléltető módszer a kat. hitokt-ban. Pécs, 1905. - Szyllaba Emil: A katechetikai tanalak. Esztergom, 1905. (dri ért.) - Siposs Antal Félix: Katholikus hitoktatástan. H.n., 1906. - Érdújhelyi Menyhért: A kat. hitelemzés tört. Mo-on. Zenta, 1906. - Walter Gyula: Szt Ágoston hitoktatói működése. Bp., 1908. - Gosztonyi Jenő: Hitelemzési vezérkv. a népisk-k hitelemzői sz. Pécs, 1909. - Török Mihály: A hitoktatás elmélete. Esztergom, 1910. - Maitz Ede: A hitoktatás a kerség első négy századában. Szombathely, 1914. - Török Mihály: A kat. hitelemzés alapvonalai. Esztergom, 1925. - Kateketika a teol. főisk-k számára. Jegyzet. Szerk. Rédly Elemér többekkel. Nyíregyháza, 1973. (jav. bőv. kiad. 1984; újra átd. 1995) - Tarjányi Zoltán: ~. Egyetemi jegyzet. 1-2. köt. Bp., 1998-99.