Magyar Katolikus Lexikon > K > közfelkiáltás


közfelkiáltás: közösség véleményét kinyilvánító →akklamáció. - Ha egy kérdést egy →közösség v. →testület nem írásos szavazással (választással) akar eldönteni, az illetékes kérdésére ~sal is válaszolhat szóval, hallgatással v. kézfeltartással. A ~nak szerepe volt a →koronázás szert-ában és az →országgyűlés gyakorlatában. - A ~ hallgatásban nyilvánul meg a →házassági hirdetés (tudtok-e házassági akadályról a jegyesek között?), a diákonus-, pap- és püspökszentelés szert-ában (méltónak tartjátok-e őket a szentelésre?). **