Magyar Katolikus Lexikon > K > kézbe áldozás


kézbe áldozás: az →Eucharisztia vételének az a módja, amikor a szent ostyát a pap az áldozó hívő kinyújtott tenyerébe helyezi, tehát nem a nyelvére (→szentáldozás). - Az →utolsó vacsorán (az első áldozás alkalmával), miután az Úr testévé változtatta a kenyeret, megtörte és így szólt: „vegyétek és egyétek”, az ap-ok kézbe kapták az Úrtól és úgy vették magukhoz. Ugyanígy, miután vérévé változtatta a bort, kezükbe adta a kelyhet: „vegyétek és igyatok ebből mindnyájan... ” (Mt 26,26-27). Az ősegyh. így áldoztatott: a hívő kinyújtott tenyerére helyezte az Euch-t. A K-i egyh-ban a →két szín alatti áldozás, a Ny-i egyh-ban a kis ostyával való áldoztatás elterjedése hozta magával a nyelvre történő áldoztatást. - A kat. szentségtan szerint az áldoztatás módja nem befolyásolja a Krisztussal történő szentségi egyesülést. A II. Vatikáni Zsinat után, 1969: a ~, főként a németek kívánságára, újjáéledt. A Sztszék, fenntartva az áldoztatás hagyományos módjának ált. érvényét, egyes ppi konf-knak, kérésükre, felhatalmazást ad a kézbeadással való áldoztatásra. Az Istentiszteleti Kongregáció Prot. N. 378/86 számú felhatalmazása alapján Mo-on a MKPK 1986. VI. 25-26-i ülésén engedélyezte a ~t. - A következőket azonban be kell tartani: 1. az áldozó gesztusának, magatartásának ki kell fejeznie az Euch-ban reálisan jelenlévő Krisztus iránti tiszteletet és imádást; 2. a „Krisztus teste” szavakra az áldozónak válaszul „Amen”-t kell mondania hite megvallásaként; 3. a hívőnek a szentséget az oltár felé fordulva azonnal magához kell vennie, nem viheti a helyére; 4. a hívő nem veheti ki az Euch-t a cibóriumból (azt az Egyh-tól kapja), hanem kinyújtott kezébe kell kapnia azt az áldoztatótól; 5. különösen föl kell hívni a figyelmet a kéz tisztaságára; 6. az előkészítő katekézis során hangsúlyozni kell az imádás érzületét és az éberség fontosságát, nehogy az Oltáriszentség darabjai elkallódjanak; 7. a ~ sohasem kötelező, mindenkinek joga van a hagyományos módon áldozni. - Az áldoztatónak és az áldozónak együtt kell figyelnie és törekednie arra, hogy a ~ módja (állva, térdelve, az áldozó v. az áldoztató mozgásával stb.) az Euch-nak is megadja a kellő tiszt-et, és a hívő áhítatát is növelje. E.P.

Erdő 1991:361.