🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kármelita apácák
következő 🡲

kármelita apácák, Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária Rendje Sarutlan Apácái (lat. Ordo Carmelitarum Discalceatarum, OCD): pápai jogú, szemlélődő szerzetes intézmény. - 1. Tört. Gueldernben (É-Rajnavidék) a →beginák kérték a csatlakozást a kármeliták r-jéhez, amit B. Soreth János generális 1452: elfogadott. Ezzel megalapította a ~ r-jét, melyet V. Miklós p. (ur. 1447-55) Cum nulla bullájával ua. évben megerősített. A ~ 1454: Firenzében (Itália), 1463: Bon Donban (Bretagne, Fro.) alapítottak ktort. - 1478: Doña Elvíra Gonzales Avilában (Spo.) alapította a Megtestesülés ktort. Ide lépett be 1535: (Szt) Teréz (Doña Teresa de Ahumada y Cepeda), s innen indította el több mint 20 é. után a r. reformját: az eredeti Regula szerinti kárm. életforma visszaállítását kis testvéri közösségben, melynek alapja a magány, az imádság és a szigorú szegénység. Az első megreformált közösség az avilai Szt József-ktor volt. A jóváhagyó p. brevét Teréz 1562. II. 7: vette át, majd a köv. években 16 új ktort alapított (1567: Medina del Campo, 1568: Malagon, Valladolid, 1569: Toledo, Pastrana, 1570: Salamanca, 1571: Alba de Torres). Reformjait 1567: az ún. „Eredeti Konstitúció” foglalta össze, az átd. nyomtatott kiadás 1581: jelent meg „Alcalai Konstitúció” c-mel. - A 16. sz. végén Spo-ban 31 ktorban kb. 600 apáca élt. Ezután a r. egész Eu-ban és a többi földrészen is meghonosodott, és az Egyh. legnagyobb létszámú és legelterjedtebb női szemlélődő r-je lett. A képzési idő 7 év. A ~ ált. egyszerű kétkezi munkát végeznek, ruhájuk legfontosabb része a →skapuláré. - 2. Lelkiségük. A kárm. hivatás máriás és biblikus jellege a r. kezdetétől kitűnik mind nevében, mind legősibb hagyományaiban: Illés nyomán Isten létéről és primátusáról tanúskodik, és Szűz Mária példája szerint közbenjár minden emberért. Szt Teréz a megújított Kármelt az imádság és az isteni valóság szemlélése felé irányította, és ap. jelleget adott neki. A ~ imádsága és visszavonultsága a nővérek egész életét az Egyh. szolg-ába állítja. „... ez a ti hivatástok és vágyaitoknak tárgya. Ezért folyjanak könnyeitek, ezért imádkozzatok, nővéreim.” (A tökéletesség útja, 1. f.) - Legismertebb szentjeik: Jézusról nev. Avilai Teréz, →compiègne-i vértanúk, Lisieux-i Teréz, Szentháromságról nev. B. Erzsébet, Szt Keresztről nev. Terézia Benedicta (Edith Stein), Betlehemi B. Mirjam, Los Andes-i Szt Teréz. - 3. 1980: 766 ktorban 11.075 sarutlan, 57 ktorban 971 sarus apáca, 1999: 881 ktorban 12.351 sarutlan, 63 ktorban 818 sarus apáca élt. - 4. Mo-on a sarutlan ~ 1891: →Sopronbánfalván telepedtek le. 1906: →Szombathelyen, 1936: →Pécsett alapítottak ktort. A ~ p-i klauzúrában szemlélődő életet éltek, világi foglalkozásuk nem volt. Minden ktoruk önálló. - 1989: Pécsett kezdték újra a ktori életet. r. k.

A kármelhegyi Bold. Szűz Mária Rendje Sarutlan Nővéreinek eredeti szabálya és szabványai. Szombathely, 1938. - Gausz 1943:201. - Pilinyi 1943:275. - LThK V:1370. - Steinmann, Anne-Elisabeth OCD: Carmel vivant. Paris, 1963. - Uő.: La nuit et la flamme. Paris-Fribourg, 1982. - AP 1980:1255; 1999:1510. - Puskely I:507. - Finian Monahan OCD: The Teresian Carmelites. Darlington, 1994. - Mátéffy János Bruno: A kármelita r. tört. Székesfehérvár, 1998.