Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuza


Kuza: Heródes intézője. Talán azonos azzal a kir. tisztviselővel, akinek fiát Jézus Kafarnaumban meggyógyította (Jn 4,43-54; →Manaén). - Felesége, Johanna egyike volt azoknak az assz-oknak, akik „vagyonukból gondoskodtak” Jézusról (Lk 8,3). **

BL:1086.