Magyar Katolikus Lexikon > K > Kuncze


Kuncze Leó Nándor, OSB (Pozsony, Pozsony vm., 1840. máj. 15.-Pannonhalma, 1886. jan. 24.): tanár. - 1858. IX. 8: lépett a r-be, 1861: Győrött éretts., a teol-t Pannonhalmán végezte, ahol 1870: termrajz-m-ném. szakos tanári okl-et szerzett, 1865. VIII. 2: pappá szent. Pápán, 1869: Komáromban tanárjelölt. 1870: Pannonhalmán kvtáros, újjárendezte a 100 ezer köt-es kvtárat. 1878: Tihanyban kvtáros; a kisebb apátsági kvtárat, a bpi ferences kvtárat és a kis-velencei grófi kvtárat rendezte. 1876-82: A Legszentebb Szív Asszonya Imatársulat m. osztályig-ja is. 1882: ideigl. nyugdíjban. 1883: Pannonhalmán főisk. tanár. - M: A legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunkról czímzett imaegylet. Győr, 1873. (Chevalier J. Fr. és Perzaget M. ném. ismertetései nyomán. 2., teljesen átd. kiad. Uo., 1877) - A pannonhegyi Szt Benedek r. kvtár duplányai Győr-Szt-Mártonban. Uo., 1874. - Kurze Andeutungen über die Weihmünzensammlung in der Bibliothek des Benediktiner Erzstiftes Martinsberg. Uo., 1874. - Repertorium zum Monatschrift Natur und Offenbarung I-X. 1. Bd. 1-2. Uo., 1875. - Weihmünzensammlung. 1. Heft. Einleitung. Uo., 1876. - Az issourdi legszentebb szív Asszonyáról címzett imaegylet felkarolása és fejlődése hazánkban. Uo., 1877. (Előbb: M. Állam, M. Korona és Religio) - A szentatya pp-ké szentelésének 50-ik évford-ja mint a legszentebb szív asszonyáról c. imaegyletnek is nagy napja. Uo., 1877. - Tonciffernotation für die Neuklaviatur, vorgeschlagen von Leo Kunze. Uo., 1877. - Ájtatosságok a legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunk tiszt-ére. Uo., 1878. - Egyh. énekek a legszentebb szívnél közbenjáró Miasszonyunk tiszt-ére. Uo., 1878. - Társulati imakv. Jézus legszentebb szívénél közbenjáró Miasszonyunk tiszt-ére. 4. kiad. Uo., 1879. - A Jézus legszentebb Szívénél közbenjáró Miasszonyunk c. imatársulat havi tudósításai mint első évkv-e. Szt Benedek 14 százados jub-ának emlékére. Veszprém, 1880. - Systematik der Weihmünzen. 1. Raab, 1885. - 1880-81: szerk. és kiad. az Imaegyleti Tudósítások, 1880-84: szerk. a Jézus Tudósításai c. lapokat. 88

Szinnyei VII:478. - PN 1987:97. (745.)