Magyar Katolikus Lexikon > K > Kreszta


Kreszta Terézia, Riza (Kolozsvár, Kolozs vm., 1887-Győr, 1959. aug. 11.): leánygimnáziumi tanár. - 1911: segédtanítónő, 1912: Kolozsváron drált. 1912: Mezőtúron, 1913: Máramarosszigeten, 1919-44(is): Győrött a Magyar Kir. Áll. Apponyi Albert Leánygimn-ban m-ném. szakos tanár. A győri kármelita harmadrend női tagozatának főnöknője és könyvtárosa, az Oltáregylet elnöknője volt. - M: A m. verses legenda tört. (Dri ért.) Kolozsvár, 1912. - Vallás és erkölcs. Alkalmi előadások. Győr, 1933. - A Kármel tövében. Elmélkedések. Uo., 1936. - Álneve: Kreszta Riza (dri ért-én). 88

MTC 1912/44. - Barthos-Csetri 1923:113. - Jámbor 1942:169. - Gulyás XVII:623.