🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kresznerics
következő 🡲

Kresznerics Ferenc (Ivánc, Vas vm., 1766. febr. 25.-Alsóság, 1832. jan. 18.): plébános, matematikus, nyelvész, régiséggyűjtő. - Iskoláit 1777-től Szombathelyen és 1784-től Sopronban végezte, 1785-90: Pozsonyban fil. és teol. hallg. 1790. VIII. 24: Szombathelyen pappá szent. Kp. 1791. I: Nádasdon, IV: Salomvárt, X: Iváncon, 1792. VI: Zalaegerszegen. 1793. X: a szombathelyi líc. geometria, mat., építészet és fil. tanára. 1794: Bpen fil. dr. 1812 tavaszától alsósági plnos, 1831. II. 15: a MTA tb. tagja (elsőként az alsópapságból). 1060 köt-es kvtárát, amelyben 178 ősnyomtatvány és 76 értékes kézirat volt, 1700 db-ból álló pénzgyűjt-ét az MTA, Irományok és Acta scholastica c. kz-át a bpi Egy. Kvtár őrzi. Gyűjtötte a közmondásokat, népi szólásokat és tájszavakat. A Czuczor-Fogarasi nagyszótár megjelenéséig ~ m-lat. szótára volt a leggazdagabb m. szókincsgyűjt. - Fm: Tentamen publicum ex architectura civili et hydrotechnica. Szombathely, 1802. - A császárok. Írta Julianus cs. Gör-ből ford. Pozsony-Pest, 1806. - Tentamen publicum e geometria pura et practica. Buda, 1807. - Tentamen publicum ex algebra... Uo., 1808. - M. szótár gyökérrenddel és deákozattal. 1-2. rész. Uo, 1831-32. - Főbb kz-ai: M. Nyelvkv. (Pozsony, 1790) - Elemente Architecturae civilis... - Emlékezet segítsége. Válogatott közmondások... 1791-től. - M. közmondások. 1808. - Gyökérrendű m. Szó-tár. 1808-24. - Exempla Mathematica... 1811. - Dalgyűjteménye m-ném-lat. egyh. és világi dalokkal. 1816. - Numi veteres, quos Museum Fr. Kresznerics complectitur. 1-2. köt. 1819. - Analecta Philologica. 1-9. köt. - M. helységek Nevei (é.n.). K.L.-S.F.

Tud. Gyűjt. 1832:8. füz. (Szilasy János: ~ élete. Klny. is.) - M. Sion 1893:852. - Szinnyei VII:276. - Márki S.: ~ leveles kv-e. Bp., 1914. - Géfin II:380. Aláírása; III:227. - Vecsey Lajos: A Szombathelyi Kir. Liceum alapítása és első évei. Szombathely, 1934. - Horváth Ferenc: ~. Uo., 1943. - Gáldi László: A m. szótárirod. Bp., 1957:378. - M. Nyelv 1966:373. - MÉL I:1017. (*febr. 24.) - MTA tagjai 1975:162. (*febr. 24.) - Köbölkúti Katalin: ~. Életr., bibliogr. Uo., 1982.