Magyar Katolikus Lexikon > K > Kreszcencia


Kreszcencia, Szt, Anna Maria Höss (Kaufbeuren, 1682. okt. 20.-Kaufbeuren, 1744. ápr. 5.): apáca, főnöknő. - Kaufbeuren prot. polgármesterének köszönhette, hogy fölvették a ferences nővérek konventjébe. Szegény volt ahhoz, hogy előteremthesse a szerzetben megkívánt hozományt, ezért 2 éven át hiába kérte fölvételét. Ekkor a polgármester (a reformáció óta érvényes határozatok ellenére) földbirtokot bocsátott a nővérek rendelkezésére, és ellenszolgáltatásul azt kívánta, hogy a kat-ok és prot-ok körében egyaránt „angyalként” szeretett 20 éves ~t vegyék föl a ktorba. ~ rendi neve Kreszcencia lett. Apjától megtanulta a szövés mesterségét, anyjától (a füsseni borbély lányától) a gyógyítás művészetét. - A ktorban mint betolakodót nem kedvelték, sőt a főnöknő mindenáron a ktor elhagyására akarta rábírni. ~ sokat betegeskedett, sok lelki szenvedést viselt, az ördög rendszeresen támadta. Boszorkány hírébe került, az inkvizíció is vizsgálta lelkiségét, de fölmentették, s ezután a ktorban is elfogadták, kapus lett. Életszentségének hírére özönlöttek hozzá az emberek, lelkiismereti aggályokkal viaskodók, teológusok, pp-ök és bíb-ok, fejed-ek és fejednők; levelek ezreit kapta és írta. Szakadatlanul szorgoskodott a hitbeli újraegyesülésért (→reformáció). Énekeket szerzett, s nővéreivel együtt énekelte őket. Újoncmesternő, végül főnöknő lett. Új szellemet vitt kolostorába. Mély jámborsága főként a megfeszített Krisztus és testvérei, a szegények iránti áldozatos szeretetben nyilvánult meg. Későbbi, engedelmességből leírt emlékezései szerint 3 éves korától misztikus élményekben részesült. 14 é. korában megjelent az őrangyala, egyik kezében piros keresztet tartott, a másikban Assisi szentjének ruházatát, s így szólt hozzá: „Nézd, gyermekem, ilyen ruha készült számodra.” 1704. VI. 18: közvetlenül a fogadalomtétele előtt misztikus eljegyzésben részesült. Krisztus bevonta szenvedése titkába: minden pénteken látta és vele együtt szenvedte el passióját. - Hosszú és súlyos szenvedés után 1744 húsvétvasárnapján halt meg. 1900. VII. 27: b-gá, 2001. XI. 25: sztté avatták. **

Csizmadia Alajos József: Kaufbeureni Hőssz K. élete, halála, boldoggáavatása. Győr, 1930.