Magyar Katolikus Lexikon > K > Kozsicsics


Kozsicsics János, Cosisich, Kozičić (16. sz.): megyéspüspök. - 1564: már székén lévő modrusi pp., az utolsó, aki e tisztséget viselte. Az egyhm-t ettől az évtizedtől a zenggi pp. igazgatta. 1590: a modrusi ppséget VII. Orbán p. (ur. 1590) a zenggi ppséghez csatolta; a pp. címe zengg és korbáviai v. modrusi pp. (zengg-modrusi pp.). T.E.

Mendlik 1864:121. (1564: pp.) - Gams 1873:389. (15.) - Eubel III:264. (s.v. Cosisich) - Schem. Z-M. 1916:32. (30.) (s.v. Kozičić)

Kozsicsics Simon, Begna, Begnói, Bragni, Kozičić (Zára, Dalmácia-Zára, 1536. márc.): püspök. - Szubdiákonusként zárai knk., 1500 k.-1536: modrusi pp. Fiuméban élt, 1509. XI. 7: erősítette meg II. Gyula p. (ur. 1503-13). A MA-ban a modrusi ppség 1506-1508. VIII. 15: üresnek jelzett, 1509-10: nem említik. 1511. IX. 5-1530: Bragni Simon néven ~ a pp. Bakócz Tamásnak 1513-18: zenggi ppségi kormányzósága idején ~ volt a helynöke. Az V. lateráni zsin-on 1512: kétszer is fölszólalt a török elleni segítséget kérve, akikkel egyhm-je védelmében szinte állandó harcban állt. 1531: ~ állíttatta föl Fiuméban az első glagolita nyomdát; költségén és házában egy horvát misekv-et nyomattak. Róm. föliratgyűjt-e kz-ban megmaradt. - Utóda 1536. V. 5: Vergerius Péter Pál. - M: Oratio in sexta Lateran. Concilii sessione... habita. Roma, 1513. - Od zitija Rimskih Arhierjeov i Cesarov od Petra i Julija daze do sadanih Klimenta sedmoga, i Karla petoga, let gospodini (Pápák élete). Fiume, 1531. T.E.

Mendlik 1864:121. (1500-36: pp.) - Gams 1873:388. (5.) - Eubel II:151. (†Zára, 1536. márc.); III:264. (s.v. Simon Benignus [de Begno]; 1509. XI. 7: modrusi pp.) - M. Kv-szle 1899:284. - Szinnyei VI:1431. - Margalits 1900:620. (s.v. Begna Simon), 723. (s.v. Kozsicsics) - Schem. Z-M. 1916:31. (21.) (s.v. Simeon Begna Kozičić) - Et. Eml. I:584.