🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kontraszty
következő 🡲

Kontraszty Dezső, Páduai Szt Antalról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1877. jún 12.-Sátoraljaújhely, 1937. jún. 8.): gimnáziumi tanár. - 1894. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1900. IV. 16: ünn. fog-at tett, XII. 28: pappá szent., 1903: a bpi tudegy-en földr-tört. szakos tanári okl-et szerzett. Magyaróváron, Kolozsvárt, 1906: Vácon, 1910: Temesvárt, 1918: Szegeden, 1922: Sátoraljaújhelyen gimn. tanár. - M: Tört. összefoglalások. Érettségi segédkv. Bp., 1911. - Tört. és földr. összefoglalások 1922-ig. Érettségi segédkv. Uo., 1923. (2. kiad., 3. bőv. kiad. uaz 1925-ig. Uo., 1926; 4. bőv. kiad. uaz 1930-ig. Uo., 1931) - Egyetemes tört. 1-2. r. Az ókor tört. A róm. birod. bomlásától a 16. sz-ig. A gimn., reálgimn. és reálisk. sz. Tihanyi Bélával. Uo., [1927] 1928. - Egyetemes tört. 3-4. r. Világtört. a kk. intézmények bomlásától a nagyhatalmak megalakulásáig. A fr. forr. és a legújabb kor tört. A gimn., reálgimn. és reálisk. sz. Uazzal. Uo., [1929] 1930. 88

Kalmár 1907:208; 1910:224. (s.v. Kontraszti) - Barthos-Csetri 1922/23:176; 1924/25:134; 1931:161. (s.v. Kontraszti) - Schem. Piar. 1930/31:55. (s.v. Kontraszti) - Jámbor 1936:163. - Gulyás XVI:986.