🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kondé
következő 🡲

Kondé József Benedek, pókatelki (Pozsony, Pozsony vm., 1760. febr. 26.-Karva, 1831. márc. 5.): író, mecénás. - A nagyszombati egy-et →Katona István tanítványaként végezte. Szolgabíró Esztergom vm-ben, majd az esztergomi érsség jószágkormányzója. Esztergom, Komárom, Hont és Pozsony vm. táblabírája. 1815: nyugdíjazták. Sokat tett a m. nyelv és irod. érdekében. Révai Miklós, Virág Benedek, Kultsár István barátja, támogatója, megjelentette Rájnis József Georgikon-ford-át, s elősegítette Virág Benedek Horatius-ford-ának kiadását. - M: II. Fridrik burkusok királya. Az országlások nemeiről és az országlóknak kötelességeikről. Ford. Pest, 1790. - Gazdaságbéli jegyzések. 1. köt. Pozsony, 1807; 2. köt. Pest, 1814. A.K.

Szinnyei VI:900. - Ványi 1926:478. - KL III:100. - MIL I:668. - MÉL I:963.

Kondé Miklós, pókateleki (Újfalu, Pozsony vm., 1730.-Nagyvárad, 1802. dec. 18.): megyéspüspök. - A bölcs-et és teol-t 1749-56: Nagyszombatban végezte. Somorján kp., 1757: csütörtöki, 1758: felbári plnos, 1765: szepesi knk. 1772: a bécsi Pázmáneum rektora. 1773. III. 1: esztergomi knk. 1777: honti, 1780: sasvári főesp., majd a kir. ítélőtábla papja. 1790: kattarói vál., 1791: kinev., 1792. IX. 24-1800. XII. 22: tényl. belgrád-szendrői fszt. pp. és a hétszemélyes tábla ülnöke. 1799: kápt. helytartó, 1800. VIII. 16: váradi mpp. XII. 22: beiktatták. Korszerűsítette a ppi kvtárat, utat épített a szegyh. és a város közé. Ppsége idején tértek vissza Nagyváradra a prem-ek, akik az eltörölt pálos r. ktorát és tp-át kapták meg. Szem. építésébe kezdett, de korai halála megakadályozta befejezését. 1795: kiadta ogy. beszédeit. - Utóda a kattarói c-en (mely [1792?]1800-04: v. üres, v. nem m-ok kapták] 1805(?): Szegedi Pál, a belgrád-szendrőin 1801. II. 15: Vilt József, a váradin 1803. VI. 20: Miklóssy Ferenc. H.L.-88

LBE:49, 123. - Schem. Strig. 1859:5. (14.) - Mendlik 1864:83. (s.v. Konde; 1800-02: váradi mpp.) - Gams 1873:396. (26.), 385. (73.) - Zelliger 1893:257. - Némethy 1894:696. - Szinnyei VI:901. - Schem. Mv. 1896:98. (69.) - Kollányi 1900:384. - Schem. Scep. 1906:XIX. (1768-72: szepesi knk.) - Bihar vm. 1901:563.