Magyar Katolikus Lexikon > K > kondeterminizmus


kondeterminizmus (a lat. condeterminare, 'együtt meghatározni' igéből): a ferences teológiában a 16. században B. Mastrius által kidolgozott kegyelmi rendszer. - Skotista alapon akarta összeegyeztetni a tomista-molinista nézetet. Eszerint a meghatározó, de egyidejűleg működő isteni hatás úgy érinti természetes és termfölötti módon a szabad akaratot, hogy figyelembe veszi annak belső adottságait és hajlamait. Amellett az isteni akarat mint végtelen ok működik, és megadja az emberi akaratnak a beleélés képességét. Az isteni meghatározó hatás sajátos tárgya a teremtmény akarata, és ezzel együtt indirekt az akarati aktus is, de úgy, hogy a teremtmény aktusával egyidejű és együtt-meghatározó jellegű lesz. Legföljebb eredete szerint lehet megelőzőnek mondani, így a másodlagos ok az elsőtől függően viszi végbe a cselekvést, tehát megvan az alárendeltség és a függőség. Inspiráló segítő kegyelmek természetesen segítik a szabad akarat rezdüléseit. G.F.