Magyar Katolikus Lexikon > K > Koncz


Koncz Ákos (Pest, Pest vm., 1861. aug. 7.-Debrecen, 1917. jún. 19.): hittanár, újságíró. - Iskoláit Szolnokon, Aradon, Pozsonyban, Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és 1878-ig Bpen végezte. Egri papnöv. korában a →Magyar Egyházirodalmi Iskola al-, majd főjegyzője, 1884: eln. 1884: pappá szent. Gyöngyöstarjánban kp., 1887: a nagykállói áll. főreálisk. hitszónoka. 1888: hittanári képesítést szerzett. 1889: a nyíregyházi ev. gimn. hittanára. 1891. I. 1: az egri áll. reálisk., majd a jászberényi főgimn. tanára. 1895: kilépett az egyh. r-ből, Debrecenbe költözött, ahol a Debreczeni Ellenőr szabadelvűpárti pol. napilap szerk-je, melybe több száz vezércikket írt. 1896: Debrecen város főlevtárosa. - Cikkei, költeményei, elb-ei az Egri Egyhm. Közl-ben (1884), a Religióban (1885), a Szabad Sajtóban (1889-91), a Jó Pásztorban (1891), az Eger és Vidékében (1891) jelentek meg. Állandó munk. volt a Szabolcsi Szabadsajtó, a Nyírvidék, az Eger és a Debreczeni Hírlap c. lapoknak. - M: Gyöngyös-Tarján tört. Eger, 1886. - Egri egyhm. papok az irod. téren. Uo., 1892. - Az egri főegyhm. két nagy költőjéről. Jászberény, 1894. - Szomorú órák. Elb. Debrecen, 1898. - A debreceni István malom tört. Uo., 1898. - Debreceni útmutató. 1904. - Ős Debrecen. Elb. Uo., 1909. - A debreceni jótékony nőegylet élete és 40 é. működése. Uo., 1909. - Debrecen múltjából. Elb. Uo., 1914. - Szerk. 1894. I. 1-V. 10: a Jászberény és Vidéke, 1896. VI. 1-XII. 30: a Debreczeni Ellenőr, 1897. I. 2-XII. 22: a Debreczeni Hírlap, 1900. XII. 25-1901. IV. 14: a debreceni Családi Kör és melléklete, az Igazságügyi Tudósító, 1904. IX. 16-1915. II. 26: A Város c. lapokat. P.M.

Pallas X:728. - Szinnyei VI:879. - Révai XXI:500. - Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:86. - Arató-Szász 1976:66.

Koncz Gábor, OSPPE (†1775): zeneszerző. - Halála előtt a mocsári (Ung vm.) rház vez-je. Gregorián dallamra m. és lat. zsoltárokat, himnuszokat antifonákat és orgonaműveket írt. Kz-ban maradt: Cantilenae (1771) és Liber pro Organo c. műve. 88

KL III:99. - Kisbán II:466.

Koncz János (Pecsenyéd, Sopron vm., 1892. jan. 10.-Bécs, 1958. aug. 15.): plébános. - 1911: Sopronban éretts., 1915. VI. 14: pappá szent. Márkón, Zalaszentbalázson, 1916: Németújfalun, Lengyeltótiban kp., 1917: Szentgyörgyvárott kisegítő, majd adm., 1918: Barcson kp., 1919-21: a szerb megszállók rendszeresen zaklatták, 2 hónapig börtönben tartották. Súron, 1930: Csákányban adm., 1933: Au-ba települt, Őriszentmártonban, 1937: Illmicen plnos. - 1921. IX: ~ alapította a Drávavölgye pol. hetilapot, melynek 1921. X. 2-1925. IX. 28: fel. szerk-je, 1921. X. 2-1926. XI. 14: kiadója. - Álneve és betűjele: Avar (Drávavölgye 1921-23); F.L. (uo.); K.J. (uo.); -Z.-S.- (uo.) T.E.

Somogy m. sajtóbibliogr. 1957:15. (25.) - Pfeiffer 1986:619. - Gulyás 1956:583. (s.v. Kontz) - Gulyás XVI:954. (s.v. Kontz)

Koncz József (Kálló, Nógrád vm., 1880. szept. 29.-Bp., 1952. febr. 14., tem. n.): plébános. - A középisk-t és a teol-t Vácott végezte, 1903. VI. 21: pappá szent. Bagon, Tápiógyörgyén, Vác-Felsővárosban kp., 1905: Vácott karkp. és a Kat. Legényegylet elnöke, 1908: szegyh. sekrestyeig. 1911: Örkényben ideigl. adm. 1912: Újpesten hitokt., 1913: középisk. hittanári okl-et szerzett, 1915: a bpi egy. kánonjogi dr-rá avatta. - M: A váci szegyh. kincstárának útmutatója. Vác, 1910. - Csáky Károly Emmánuel gr. váci pp. 1900-1910. Szerk. Uo., 1911. - Az áhítat szárnyain. Imádságos- és énekeskv. Halassy Károllyal. Újpest, 1926. - Uaz. Kivonatos kiad. Uo., (1926). - 1904. VII. 14-XII. 24: a Váci Közlöny hetilap fel. szerk-je és laptulajdonosa. T.E.

Chobot II:804. - Schem.Vac. 1931:41; 1938:23; 1943:68; 1948:39. (1959: már nincs) - Pest m. sajtóbibliogr. 1977:224. (1070.) - Gulyás XVI:955.

Koncz Lajos (Korompa, Szepes vm., 1919. aug. 31.-): teológiai tanár, kanonok. - 1937: a salgótarjáni Chorin Ferenc Reálgimn-ban éretts., a teol-t a KPI növ-eként a Pázmány Péter Tudegy. hittud. karán végezte. 1942. XI. 8: rozsnyói egyhm-s pappá szent. 1943: teol. dr. Sőregen, Szentsimonban kp., Rozsnyón teol. tanár, 1944-45: ppi titkár, levtáros. 1945: Ragályban adm., majd a salgótarjáni áll. gimn. hittanára, 1948: Hejcén a kassa-rozsnyói ap. kormányzóság irodavez-je. 1951: Bánrévén, 1958: Hangonyban, 1970: Serényfalván plnos. 1971. VIII: az egri hittud. főisk. fundamentális tanára, 1976-88: a bpi Hittud. Akad. Levelező Tagozatának meghívott tanára, 1978-84: az egri szem. rektora. 1978: knk., 1985: sajószentpéteri c. prép. - M: Teol. Évkv. Bp., 1975. (A kinyilatkoztatás teol. megújulása sz-unkban) - A mi Krisztusunk. Uo., 1975. - A mi Istenünk. Uo., 1978. - A Krisztus-esemény. Uo., 1980. - Schütz Antal emlékkv. Uo., 1982. (Schütz Antal, a dogmatikus) - Kinyilatkoztatás és hit. Uo., 1982. - M. kat. alm. 2. köt. Uo., 1988. (A papnevelés és papképzés 1945-85) - Modern katolicizmus. Írta Prohászka Ottokár. Szerk., vál., kísérő tanulm. Uo., 1990. - Betűjelei: K. L.; KL. (Új Ember) 88

Schem. Agr. 1987:113. Arck.