🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Koltay-Kastner
következő 🡲

Koltay-Kastner (1935-ig Kastner) Jenő (Magyardiószeg, Pozsony vm., 1892. febr. 15.-Szeged, 1985. márc. 3.): egyetemi tanár. - A középisk-t Zsolnán, Kecskeméten, az egy-et az Eötvös Koll. tagjaként Bpen végezte, 1913: bölcs. dr. 1913/14: a Sorbonne hallg-ja, 1914-18: részt vett az I. vh-ban, 1919: Bpen m-fr-ol. szakos tanári okl-et szerzett. 1919-23: a bpi V. ker. Bolyai Főreálisk. tanára. 1923: a bpi egy. az ol. irod. mtanárává képesítette. 1923-24: a róm. m. int. titkára. 1924. VI. 16: a pécsi egy. ny. rk., 1928. XII. 18: ny. r. tanára, 1935-40: vendégtanár Rómában. 1940. X. 19-1968. VI. 1: nyugdíjazásáig a szegedi egy. tanszékvez. ny. r. tanára, 1942/43: a bölcs. kar dékánja, 1943/44: és 1950-52: prodékánja, 1944: a szegedi egy. rektora. - 1934: a SZIA II. o. tagja; 1952: az irod-tud. kandidátusa, 1956: az irod-tud. dr-a. - Ol-m. irod. kapcsolatokkal s a Kossuth-emigráció itáliai tört-ével foglalkozott. - M: A karthausi helye a szentimentális regényirod-ban. (Eötvös és Sainte Beuve) Bp., 1913. - Együgyü lelkek tüköre. Egy kk. legenda életr-a. Uo., 1929. (Minerva kvt. 26.) - Türr István 1860-ban. (ol. emlékiratokból) Uo., 1929. (Klny. B. Szle) (ol-ul: Etienne Türr 1860. Uo., 1929) - Mazzini e Kossuth. Firenze, 1929. - Ol-m., m-ol. szótár. Pécs, 1930. (Isk. szótár) - Ol-m., m-ol. kéziszótár. 1-2. köt. Uo., 1930-34. - Garibaldi et la questione ungherese. Bp., 1933. - A Jókai-kódex és az obszerváns kódexirod. Uo., 1933. (Klny. EPhK) - Il contributo ungherese nella guerra del 1859. Firenze, 1934. - Pázmány Péter gráci évei. Bp., 1935. (Klny. Kat. Szle) - Leopardi Mo-on. Uo., 1937. (Klny. EPhK) - La fortuna de Leopardi in Ungheria. Roma, 1938. - L'umanesimo italiano in Ungheria. Firenze, 1939. - Ol-m. művelődési kapcsolatok. Bp., 1941. (Kincsestár 132.) - Cola di Rienzo élete. 14. sz. róm. krónikákból ford. és bev. Uo., 1942. - Cola di Rienzo és a m. renaissance kezdetei. Uo., 1942. (Klny. Archiv. Philol.) - Dante „Új Élet”-e. Uo., 1942. - Az új ol. irod. főirányai. Uo., 1942. - M-ol., ol-m. szótár. Szerk. 2. bőv. kiad. átd. Szabó Mihály, Virány Elemér. Pécs, 1943. - Leopardi. Összehasonlító irodtört. tanulm. Szeged, 1948. - Cola di Rienzo. Uo., 1949. - Iratok a Kossuth-emigráció tört-éhez. 1859. Összegyűjt. Uo., 1949. - Amici nemici e studiosi di Giordano Bruno in Ungheria. Torino, 1951. - Opponensi véleménye. Mezey László: Irod. anyanyelviségünk kezdetei és a kk. laikus mozg-ak c. kandidátusi dissz-jának vitájában, Kardos Tiborral. Mezey László válasza. Bp., 1955. - Pietro Aretino. 1-4. r. Bp., 1956-57. (Klny. Filol. Közl.) - Faludi Ferenc idegen nyelvű versei és jegyzetei. Uo., 1959. (Klny. Filol. Közl.) - Pietro Aretino vál. írásai. Vál., ford., bev. jegyz. Uo., 1959. - A Kossuth-emigráció Olo-ban. Uo., 1960. - Ugo Foscolo. Szeged, 1960. - A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója 1849-1866. Vál., bev., s.a.r. és jegyz. Közrem. Tímár Lajosné. Bp., 1961. (M. Századok) - Dante és az ol. Risorgimento. Uo., 1966. - Vico Caraffa életr-a. Benedek Nándorral. Szeged, 1968. (Klny. Acta Univ. Segediens.) - Az ol. reneszansz irod. elmélete. Vál., bev. és s.a.r. Bp., 1970. - M-ol. szótár. Főmunk. Király Rudolf. 2. bőv. kiad. 1-2. köt. Uo., 1981. (3. kiad. 1986) - Cultura italiana alla carte transilvana nel secolo XVI. Uo., é.n. - Szerk. Pécsett 1935-37: a Pannónia kvtár, Rómában 1937-39(42?): a Biblioteca dell'Accademia d'Ungheria di Roma, Szegeden 1942-44: a Délvidéki Szle, Halász Előddel és Király Istvánnal Szegeden 1958-59: az Irodalom c. lapot, Baróti Dezsővel és Halász Előddel 1959-től az Irodtört. dolgozatok sorozatot; az Acta Romanica et Germanica társszerk-je. T.E.

M. társad. lex. 1931:105. - SZIA tagajánl. 1934:12. - Ki kicsoda? 1936:435. - Ker. m. közél. alm. I:531. - Szabó 1940:510. - Szegedi egy. alm. 1971:83. Arck. - M. Nemz. 1982. II. 18. - Ideali del rinascimento. (In memoriam K-K. Red. Éva Vígh) Szeged, 1986. (Acta Romanica 10.)