🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolon
következő 🡲

Kolon, Kolony, v. Nyitra vm. (Koliňany, Szl.): plébánia a v. nyitrai egyhm. nyitrai esp. ker-ében.- A hagyomány szerint honfoglaláskori székely település. 1113: a zobori mon. birtoklevelében Colin. 1576: a tör-ök feldúlták. Lakói prot-ok lettek. A pléb-t 1737: alapították újra. - Tp-át a hagyomány szerint (Szt) István kir. építtette, aki vadászat közben Szentegyházparton megpihent, s kíséretével megvacsorázott. Beesteledéskor sietve indultak Nyitra vára felé, de észrevették, hogy a kir. ezüst evőeszköze ott maradt. Egy csatlóst visszaküldtek érte, s az a kir. helyén 2 égő gyertyát talált. E csoda emlékére a kir. tp-ot építtetett. A régészek szerint a tp-ot 1080 k. (Szt) László kir. építtette. 1659: és 1737: e tp-ot fölújították, 1933: átépítették. A főoltárképet (a korona felajánlása) Schüle Gusztáv Adolf festette, 2000: Massányi Ödön másolatában látható. A nagy harangot 1931: Nagyszombatban a Fischer testvérek öntötték, az org-t vsz. 1909: építették. Anyakönyvei 1911-től, a korábbiakat elkobozták. Anyanyelve 1880: m. - Filiája 1917: Alsócsitár. - Plébánosai: 1332: Pál; 1737: Szabó József, 1748: Balabás Ferenc, 1758: Csonka János, 1791. IV. 21: Kollarovich Ildefonz, VI. 5: Hazucha Nep. János, 1812: Horváth József, 1823: Heegner Ferenc, 1827. IV: Gajarszky Ágoston, VI: Tamássy János, IX: Frimmel János, 1832: Zamaróczy Antal, 1848. VI: Szórád Rogerius OFM, IX: Zelenay József, 1890: Fülöpp László, 1910: Patrik János, 1937: Schottert Ferenc, 1947: Való Mihály, 1978: Kondé Pál. - Lakói 1910: 883 r.k., 51 izr., össz. 934; 1970: össz. 1488 (67,5% m.); 1991: össz. 1433, m. 906 (63,22%); 2001: össz. 1444, m. 859 (59,49%). - 1999: csak alsótagozatos isk-ja volt. A m. isk-ban 2 tanító 31 tanulóval, a szl. isk-ban 5 tanító 53 tanulóval. A felsősök Gimesre jártak körzeti isk-ba. Kondé Pál

Gerecze II:559. - Schem. Nitr. 1911:27.