Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisdianum


Kisdianum, Szent László Papnevelő Intézet, Kassa, 1665-1754: az egri egyházmegye papnevelő intézete. - Kisdy Benedek 1649. VIII. 23: a pozsonyi káptalannál letétbe helyezett 30 ezer Ft-ot a Kassán alapítandó, 20 növendéket befogadó ~ számára. Utóda, Pálffy Tamás 1665: föl is állította, s az alapító szándéka szerint a jezsuitákra bízta, 1666: hozzácsatolta a Milith György által 1638: alapított ungvári papnev. int. alapjait és birtokait, melyek jövedelme 2 növendék ellátását fedezte. 1668: a hejcei birtokot is a ~nak ajándékozta, 12 kispap neveltetésére. Így a 17. sz. végén az egri egyhm-nek mintegy 33 papnövendékére volt alapítványa, évente 8-10 kispapot szentelhetett. - Telekessy István 1700: Egerbe vitte a szem-ot, és a →bélháromkúti ciszt. apátság birtokaiból és saját adományaiból biztosította a ~ fönntartását. 1730: a teol-t elválasztották a gimn-tól, de változatlanul a jezsuiták irányították. Barkóczy Ferenc 1754: az egyhm. papjaival töltötte be a tanári állásokat, és a ~ 26 növ-ét átvitte Egerbe. →egri szeminárium és teológia **